9. sijalla World Watch -listalla

Iran

WWL 2022: Sijalla 9, pisteitä 86/100

Sijahistoria: 2021: 8. » 2020: 9. » 2019: 9. » 2018: 10. » 2017: 8. » 2016: 9. 

 

Alue: Lähi-itä

Vainon pääsyyt: islamilainen sorto, diktatuurin vainoharhaisuus, klaanien sorto, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, kristillisten kirkkokuntien pyrkimys suojella asemaansa

Vainon taso: äärimmäisen vakava

Väkiluku: 84,3 miljoonaa

Kristittyjen määrä: 800 000

Pääuskonto: islam

Valtiomuoto: islamilainen tasavalta

Johtaja: korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei

Miksi Iranissa vainotaan kristittyjä?

Kristinusko nähdään Iranissa länsimaisena vaikutuksena ja uhkana. Kaikkia etnisiä persialaisia pidetään muslimeina. Äärimmäinen vaino yhteiskunnan ja seurakunnan osa-alueilla osoittaa, että painostusta harjoittaa pääosin maan hallinto.

Iranissa on kiellettyä tuottaa kristillistä kirjallisuutta tai pitää tilaisuuksia kirkossa paikallisella farsin kielellä. Etnistä persialaista, joka jättää islamin, voidaan rangaista kuolemalla. Todennäköisemmin hän kuitenkin saa vankeustuomion ”rikoksesta kansallista turvallisuutta vastaan”.

Mikä Iranissa on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen keskimääräisesti kokema paine on Iranissa edelleen äärimmäistä. Iranin saama pistemäärä on laskenut 0,3 yksikköä, mutta se ei merkitse juuri mitään. Iranin kristittyjen – erityisesti islamista kääntyneiden – tulevaisuudennäkymät eivät ole missään tapauksessa parantumassa. Kovan linjan kannattajan Ebrahim Raisin valinta presidentiksi ja rikoslain kiristyminen ovat osa Iranin yleisempää kehitystä kohti totalitaarista valtiota. Valtion harjoittama valvonta kasvaa, ja viranomaisten ote ihmisten päivittäisestä elämästä ja heidän toimistaan muuttuu koko ajan lujemmaksi.

Millaista Iranissa on elää kristittynä?

Riski joutua vainotuksi on suurin islamista kristinuskoon kääntyneille. Vainoa harjoittaa erityisesti hallitus, vähäisemmässä määrin myös ympäröivä yhteisö tai kristityn oma perhe. Iranin hallitus pitää kirkon kasvua Iranissa länsimaiden yrityksenä horjuttaa islamia ja Iranin islamilaista hallintoa. Valtionhallinnon kontrolli on suurimmillaan kaupunkialueilla, kun taas maaseudulla kristittyjä tarkkaillaan vähemmän. Kaupunkien suoma anonymiteetti antaa kristityille kuitenkin enemmän vapautta järjestää tapaamisia ja aktiviteetteja kuin maaseudun yhteisöjen tiukempi sosiaalinen kontrolli.

Muslimitaustaiset kristityt pitävät uskonsa salassa. Salaisia kotikirkkoja tarkkaillaan ja niihin tehdään usein ratsioita, joiden yhteydessä pidätetään kymmeniä kristittyjä. Kun heitä vastaan nostetaan syytteitä, he saavat pitkiä vankilatuomioita ”rikoksista kansallista turvallisuutta vastaan”. Armenian ja Assyrian kirkkojen kristityt saavat harjoittaa uskontoaan avoimesti, mutta kohtaavat silti syrjintää. Heidänkin on laitonta kertoa evankeliumia muslimeille tai edes olla yhteydessä muslimitaustaisiin kristittyihin.

Millaista Iranissa on elää miehenä?

Vaikka suurin osa kotikirkkojen jäsenistä on naisia, viranomaiset pidättävät, syyttävät ja tuomitsevat enemmän miehiä kuin naisia, ja miesten vankeustuomiot kestävät usein monia vuosia. Näin käy erityisesti miespapeille.

Pitkät vankeustuomiot vaikuttavat perheiden yhtenäisyyteen. Joskus erossa olon kuormittavuus ja sen aiheuttamat vaikeat tunteet johtavat avioeroon ja lasten traumatisoitumiseen. Erään pastorin lapsi ei pystynyt isän vapauduttua kutsumaan häntä isäkseen, vaan käytti hänestä sen sijaan nimitystä hyvä herra.

Kääntyminen kristinuskoon on miehelle riski. Hän saattaa joutua luopumaan työstään, tai oman yrityksen perustaminen saattaa olla hänelle erityisen vaikeaa. Nuori mies saattaa menettää mahdollisuuden jatkaa opintojaan.

Toisin kuin naisia, kristinuskoon kääntyneitä miehiä ei pidetä harhaan johdettuina, vaan katsotaan, että he ovat tehneet vääriä valintoja tietoisesti. Tämän seurauksena heitä rangaistaan ankarammin ja on todennäköistä, että he kokevat fyysistä väkivaltaa, kidutusta ja pitkiä vankeustuomioita. Monien on pakko paeta länsimaihin, mikä heikentää kirkkoa, joka menettää kokeneita ja kypsiä miespuolisia johtajia.

Millaista Iranissa on elää naisena?

Iranissa naisen oikeusturva on heikko, mikä tekee erityisesti uskonsa tähden vangittujen naisten tilanteesta vaarallisen. Riskinä on, että kuulustelujen ja vankeuden aikana viranomaiset kohdistavat heihin seksuaalista häirintää.

Mitä tulee perhe-elämään, islamista kristityiksi kääntyneet naiset ovat alttiita joutumaan pakkoavioliittoihin, kotiarestiin, kotiväkivallan uhreiksi, erotetuiksi lapsistaan tai muuten syrjityiksi, ja heitä voidaan kieltää tapaamasta muita kristittyjä.

Koska laki ei suojaa naisia väkivallalta, kristittyjä naisia väkivaltaisesti vainoavat voivat toimia rangaistuksetta. Ja koska iranilaiset naiset eivät ole vapaita matkustamaan yksin, heidän on vaikea paeta vaarallisesta tilanteesta tai löytää uusi, turvallinen koti.

Miten Open Doors auttaa Iranin kristittyjä?

Iranin työssä keskitytään tiettyihin kohderyhmiin, kuten seurakuntajohtajat (miehet ja naiset), naiset, entiset ja nykyiset vangit, nuoret, nuoret johtajat sekä lapset. Tuemme persiankielisen alueen kristittyjä yhteistyökumppaneidemme kautta seuraavin tavoin: 

 

  • Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden verkkojakelukoulutukset
  • alueelliset kristilliset mediahankkeet
  • asianajotoiminta.

Tapaa Hamed

Hamed Ashouri tuomittiin kristillisestä toiminnasta vankeuteen kymmeneksi kuukaudeksi. Kun hän kieltäytyi ilmiantamasta muita kristittyjä, viranomaiset pahoinpitelivät hänet (elokuu 2021).

”Kiitän Jumalaa siitä, että Hän on katsonut minut arvolliseksi kestämään tämän vainon Hänen nimensä tähden.”

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Suurin uhka Iranin kristityille on maan hallitus. Iran on julistautunut shiiaislamistiseksi valtioksi, joka yrittää aktiivisesti laajentaa shiiojen vaikutusta alueella. Kristityt ja muut vähemmistöt koetaan vakavaksi uhaksi.

Perheiden ja yhteisöjen painostuksesta kristittyjä kohtaan on raportoitu joitakin tapauksia, mutta pääsääntöisesti Iranin yhteiskunta on paljon maan johtoa maltillisempi. Iranissa leviää shiilaisuutta maltillisempi, mystinen sufi-islamilaisuus, ja iranilaiset ovat ylpeitä myös persialaisesta taustastaan, joka juontuu aikaan ennen islamia.

Vainojen ilmeneminen

Iranin hallinnon kovan linjan johtajat vastustavat voimakkaasti kristinuskoa, ja vaikka kaikki kristilliset ryhmät kohtaavat vaikeuksia hallinnon taholta, suurin paine kohdistuu muslimitaustaisiin kristittyihin. Hallitus “mainostaa” historiallisia armenialais- ja assyrialaiskirkkoja ainoiksi oikeiksi kristillisiksi yhteisöiksi ja julistaa tällä perusteella muut kristilliset yhteisöt epäaidoiksi.

Historialliset yhteisöt saavat evankelioida keskuudessaan asuvia ihmisiä omalla kielellään, mutta persiankielisille muslimeille saarnaaminen on kielletty,  eivätkä muslimit myöskään saa osallistua jumalanpalveluksiin. Vaikka kristilliset yhteisöt onkin laillisesti tunnustettu, niihin kuuluvia kohdellaan toisen luokan kansalaisina ja heihin kohdistuvasta väkivallasta (vangitsemiset, fyysinen pahoinpitely, uhkailu, syrjintä) on raportoitu.

Yhden Iranin kristittyjen ryhmistä muodostavat maahan muualta, esimerkiksi Filippiineiltä, Etelä-Koreasta ja länsimaista, muuttaneet kristityt. Jotkut ulkomaalaiskristittyjen seurakunnista ovat joutuneet lopettamaan toimintansa muslimikäännynnäisten osallistuttua jumalanpalveluksiin. Myös yhteiskristillisiä rukouskokouksia on jouduttu perumaan turvallisuustilanteen vuoksi.

Vainotuin Iranin kristittyjen ryhmistä ovat muslimitaustaiset kristityt, jotka kokevat vainoa niin hallituksen, sukulaisten kuin yhteisöjenkin taholta. Iranin hallituksen mukaan islamista kääntyneet kristityt ovat osa länsimaiden yritystä heikentää islamin vaikutusta maassa. Kasteella käyminen on kielletty: sen katsotaan olevan julkinen kristityksi kääntymisen merkki ja näin ollen islaminuskon totaalista hylkäämistä. Kristityiksi kääntyneiden lapset rekisteröidään automaattisesti muslimeiksi.

Kristittyjä johtajia on pidätetty, ja he ovat saaneet pitkiä vankeustuomioita ”rikoksista kansallista turvallisuutta vastaan”. Vuoden 2014 jälkeen myös muille kuin johtohenkilöille on langetettu vastaavia tuomioita. Kristittyjen täytyy olla erittäin varovaisia, ja monet harjoittavatkin uskoaan erillään muista. Muslimitaustaisia iranilaiskristittyjä asuu myös ulkomailla, ja iranilaisia on tullut ulkomailla ollessaan uskoon.

Iranissa on myös evankelis-, baptisti- ja helluntaitaustaisia kristittyjen yhteisöjä. Näihin kuuluvilla on usein juutalaiset, armenialaiset, assyrialaiset tai zarathustralaiset juuret. Lisäksi muslimitaustaisten kristittyjen lapset ja lapsenlapset muodostavat kristittyjen yhteisöjä. Kaikki nämä ryhmät kokevat vakavaa vainoa hallituksen taholta ja syrjintää yhteiskunnassa.

Uutisia ja artikkeleita