Open Doorsin yhteistyökumppaneiden muodostama ryhmä tukee traumatisoituneita iranilaisia. He saavat ohjausta, ja heidän puolestaan rukoillaan. Kiitos tästä elintärkeästä työstä ja sen siunaavasta vaikutuksesta.

Room. 5:2 Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen.