Iranin jatkuvat levottomuudet ovat aiheuttaneet kristityille masennusta ja henkistä lamaannusta. Rukoilemme toivottomuutta kokevien puolesta. Ole, Herra, lähellä heitä ja muistuta, että heillä on toivo sinussa.

Ps. 3:4 Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn.