Uutiset
24.05.2024

Intian ratkaisevat vaalit: 25 rukousta kristittyjen puolesta

Intiassa on käynnissä parlamenttivaalit, joiden tulokset ratkaisevat muun muassa sen, muuttuuko maa täysin hindunationalistiseksi valtioksi vai saadaanko Intian kirkolle paremmat olosuhteet. Tähän juttuun kokosimme 25 erityistä rukousaihetta Intian vaaleista.

”Jos Intian nykyinen hallitus pysyy vallassa, on mahdollista, että maa muuttuu täysin hindunationalistiseksi valtioksi. Intia ei silloin suvaitsisi ollenkaan kristittyjä tai muita uskonnollisia vähemmistöjä.”

Tämä Open Doorsin paikallisen kumppanin, Priya Sharman*, näkemys antaa aiheen polvistua rukoukseen Intian noin 60 miljoonan kristityn puolesta. Maa on siirtynyt kymmenessä vuodessa sijalta 28 sijalle 11 World Watch List -vainoraportissa.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana äärihindut ovat avoimesti uhanneet poistaa kristinuskon ja muut vähemmistöuskonnot Intiasta”, Priya toteaa.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana äärihindut ovat avoimesti uhanneet poistaa kristinuskon Intiasta.”

Priya Sharma, Open Doorsin paikallinen kumppani

”Kristittyihin on kohdistunut avoimia vihanilmauksia ja uhkauksia. Pastoreita, johtajia ja maallikkokristittyjä on tapettu ja heidän kimppuunsa on hyökätty raa’asti keskellä kirkasta päivää. Syyllisten ei ole tarvinnut kärsiä minkäänlaista rangaistusta.”

Intiassa käynnistyi huhtikuussa koko toukokuunkin kestävät parlamenttivaalit. Open Doors kutsuu kristittyjä kaikkialla maailmassa rukoilemaan vaalien puolesta. Olemme koonneet 25 erityistä rukousaihetta, joita voit käyttää rukoillaksesi juuri nyt Intian kristittyjen sisarten ja veljien kanssa.

1. Rukoile Intian parlamenttivaalien puolesta. Vaalien tulokset ovat ratkaisevia ja osoittavat, kärjistyykö kristittyjen tilanne edelleen vai saadaanko Intian kirkolle paremmat olosuhteet.

2. Rukoile, että vaalien voittaja pyrkisi edistämään uskonnonvapautta kaikille ihmisille. Jos hindunationalistinen puolue saa vaaleissa enemmistön, on hyvin todennäköistä, että se säätää toiseen uskontoon kääntymisen kieltävän lain koskemaan koko maata. Tämä kannustaisi ääriryhmiä käyttämään lakia kristittyjä vastaan entistä enemmän.

3. Rukoile oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen vaaliprosessin puolesta ja että ihmiset eivät anna propagandan vaikuttaa itseensä. Rukoile, että Intian noin 60 miljoonaa kristittyä käyttäisivät rohkeasti oikeuttaan äänestää näissä äärimmäisen tärkeissä vaaleissa.

4. Pyydä, että Jumala olisi 11 miljoonan vaalitoimitsijan kanssa. Heidän on varmistettava, että joka asuinyhteisöllä on äänestyspaikka kahden kilometrin säteellä. Se merkitsee usein vaarallisia matkoja autiomaitten, viidakoitten ja meren halki, niin että jokainen äänioikeutettu voi äänestää.

Ihmisiä käsi kädessä tuhotussa kirkossa.
”Kristityt paastoavat, järjestävät rukousketjuja ja rukoustilaisuuksia sen puolesta, että valtaan tulisi moraalinen, eettinen ja oikeudenmukainen hallitus”, Priyaa Sharma sanoo. Kuvituskuva.

5. Rukoile, että vaaleja ei käytettäisi mahdollisuutena mustamaalata kristinuskoa ja syyttää kristittyjä väärin perustein. Pyydä, että Jumalan käsi olisi näiden vaalien yllä.

6. Rukoile erityisesti, että valittu hallitus toimisi ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Pyydä, että se kuuntelisi epäoikeudenmukaisesti kohdeltujen vähemmistöryhmien kuten kristittyjen tarpeita.

7. Rukoile Filippiläiskirjeen 4:6–7 sanoin intialaiskristittyjen puolesta. Rukoile, että he eivät olisi huolissaan mistään, ja että he kokisivat Jumalan rauhan varjelevan heitä tänä pelon ja epävarmuuden aikana.

8. Priyaa rohkaisee kristittyjen kasvava yksimielisyys vaalien suhteen. Kiitos Jumalalle siitä! ”Kristityt paastoavat, järjestävät rukousketjuja ja rukoustilaisuuksia sen puolesta, että valtaan tulisi moraalinen, eettinen ja oikeudenmukainen hallitus”, hän sanoo. Rukoile, että Jumala käyttäisi näitä vaaleja ja kristillistä kirkkoa Intiassa valtakuntansa laajenemiseen ja edistämiseen.

9. Rukoile rohkeutta, voimaa ja ihmisten suosiota pastoreille ja kristillisille johtajille, jotka ovat valmiita kertomaan evankeliumin sanomaa riippumatta vaalien tuloksesta. Rukoile, että kristityt saisivat kokoontua vapaasti oli tulos mikä tahansa.

Rukoile, että kristityt saisivat kokoontua vapaasti oli tulos mikä tahansa.

10. Siellä missä vaino kasvaa, evankeliumi leviää. Pyydä Jumalaa antamaan kasvun jatkua. Parin viime vuoden aikana on perustettu monia kotiseurakuntia. Rukoile, että tämä toiminta kasvaisi räjähdysmäisesti.

11. Pyydä kotiseurakunnille Jumalan suojelusta. Kun äärihindut huomaavat kotiseurakuntien määrän kasvavan, niistä tulee helppoja kohteita väkivallalle. Rukoile, että Jumalan enkelit ympäröisivät kodit, joissa on kokoontumisia.

12. Pyydä Jumalan voimaa niille, jotka haavoittuivat ja traumatisoituivat Manipurin osavaltion väkivaltaisuuksissa. Ne puhkesivat kuki- ja meitei-heimojen välillä viime vuonna ja järkyttivät muuta maailmaa. Rukoile Jumalan lohdutusta kristityille perheille, jotka menettivät arviolta yli 70 ihmistä hyökkäyksissä.

13. Rukoile niiden 50 000 Manipurin kristityn puolesta, joiden oli paettava kodeistaan hyökkäysten käynnistyessä. Monet ovat edelleen pakolaisina hajallaan eri leireillä. Rukoile, että he voisivat tuntea maailmanlaajuisen kirkon rukoilevan heidän puolestaan ja heidän kanssaan.

14. Pyydä Jumalaa tuomaan parantumista ja kestävä rauha levottomalle Manipurin alueelle. Rukoile, että Jumala elvyttäisi omansa ja heidän kirkkonsa.

15. Rukoile kristittyjen johtajien puolesta, kun he vaarantavat elämänsä palvellakseen Jeesusta. Useimmat johtavat kotiseurakuntia ja heitä voidaan pahoinpidellä, syyttää väärin perustein tai heidän kotinsa voidaan tuhota. Pyydä Jumalaa vahvistamaan heidän uskoaan, kun he toteuttavat näkyään.

Intialainen nainen ja mies, molempien kasvot osittain peitettyinä.
Kavita ja Narendran ovat kristitty aviopari. ”Jumalan omat seisovat rinnallamme vaikeuksissamme. Tuette meitä rukouksin ja kannustatte meitä jatkamaan. Ilman teitä saattaisimme olla pelon vallassa”, Narendran sanoo.

16. Rukoile, että Jumala antaisi kestävyyttä kahdelle kotiseurakunnan johtajalle, jotka vaarantavat niin paljon palvellakseen häntä. Aviopari Narendran* ja Kavita* joutuivat sairaalaan väkivaltaisen hyökkäyksen takia, mutta se ei lopettanut heidän palvelutyötään. Pyydä, että Jumala vahvistaisi heitä edelleen ja siunaisi heidän kuuliaisuuttaan lähetyskäskylle.

17. Kiitos Jumalalle urheiden intialaisten kristittyjen välittämästä sanomasta! Narendran sanoo: ”Jumalan omat seisovat rinnallamme vaikeuksissamme. Tuette meitä rukouksin ja kannustatte meitä jatkamaan. Ilman teitä saattaisimme olla pelon vallassa.”

18. Muista rukouksessa Narendranin ja Kavitan traumatisoituneita lapsia ja kylän kristittyjä, jotka pelkäävät tulla takaisin kirkkoon. Rukoile 2. Timoteuskirjeen 1:7 sanoin.

19. Rukoile traumatisoituneiden intialaisten kristittyjen parantumisen puolesta. Kun kirkkoihin hyökätään, kristityt joutuvat usein pahoinpidellyiksi ja pidätetyiksi, mikä aiheuttaa väistämättömästi traumoja ja viime kädessä uskonkriisin. Rukoile, että nämä kristityt hakisivat apua traumoihin paikallisilta kumppaneiltamme.

20. Pyydä voimaa perheille, kun kotiseurakuntien johtajia on pidätetty väärin perustein uskonsa takia. Kun nämä johtajat kärsivät, heidän perheensä kärsii samalla, koska niiden toimeentulo ja paikka yhteiskunnassa ovat uhattuina.

21. Rukoile äärihindujen sulkemien kirkkojen puolesta. Pyydä, että nämä seurakunnat voisivat vielä tulevaisuudessa kokoontua jumalanpalveluksiin ja että sillä välin Jumala johdattaisi nämä kristityt muihin uskonyhteisöihin.

Rukoile Intiaan uskonnonvapautta ja että kaikki voisivat etsiä Jumalaa ja harjoittaa uskoaan ilman pelkoa.

22. Pyydä Jumalaa muuttamaan äärihindujen sydämet niin, että he tulevat tuntemaan ainoan tosi Jumalan ja hänen ehdottoman rakkautensa heitä kohtaan. Tiedämme, että Jumala voi muuttaa ihmisten elämän.

23. Rukoile, että Jumala toisi uutta avoimuutta Intiaan. Intian kristityt sanovat, että heidän suurin toiveensa on saada turvallinen paikka kokoontua jumalanpalvelukseen. Rukoile Intiaan uskonnonvapautta ja että kaikki voisivat etsiä Jumalaa ja harjoittaa uskoaan ilman pelkoa.

24. Rukoile, että hindunationalistit hyväksyisivät kristityt maanmiehinään ja sallisivat eri uskontoihin kuuluvien menestyä. Pyydä Jumalaa suojelemaan ja kasvattamaan kirkkoaan joka puolella Intiaa.

25. Rukoile, että me maailmanlaajuisen kirkon osana olisimme valppaita huomaamaan kärsivien kristittyjen tilanteen Intiassa.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä.