Uutiset
07.03.2018

Intia: Katoliset piispat varoittavat hindunationalismista uskonnollisten viharikosten lisääntyessä

Intiassa Intian kansanpuolueen (BJP) johtama oikeistolainen hallitus on myöntänyt uskontoon liittyvien viharikosten määrän lisääntyneen. Samanaikaisesti Intian katolinen piispainkokous CBCI on varoittanut vaaroista, joita hindunationalistit pyrkivät aiheuttamaan.

Intian parlamentti julkaisi 6. helmikuuta tilastoja, jotka vahvistivat ihmisoikeusryhmien pitkäaikaiset väitteet. Tilastojen mukaan uskonnollisiin syihin liittyvän väkivallan määrä on kasvussa. Asiasta raportoi myös aasialainen uutistoimisto UCA.

Hallituksen tilastojen mukaan vuonna 2017 kuoli peräti 111 henkeä uskonnollisten lahkojen väkivallan uhreina, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 86. Vuonna 2017 tilastoitiin 822 väkivallantekoa, kun vuonna 2016 tapauksia oli 703. Huonoin tilanne oli BJP:n johtamassa osavaltiossa Uttar Pradeshissa, jossa kuolemantapauksia kirjattiin 44 ja väkivallantekoja 195.

Vuonna 2017 Mumbain Yhteiskunnan ja sekularismin tutkimuskeskus sekä YK:n alainen vähemmistöoikeuksien ryhmä raportoi väkivallan kasvusta Intiassa. Raportti nousi myös Intian pääministeri Narendra Modin tietoisuuteen. Raportissa kerrottiin: “Viime vuosina vihamielisyys Intian uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan on lisääntynyt. Tilanne on pahentunut erityisesti BJP-johtoisen, hindunationalismia ajavan hallituksen päästyä valtaan toukokuun 2014 vaalien jälkeen.”

Piispojen huolenilmaus

Intian katolinen piispainkokous varoitti kokoontuessaan, että hindunationalistien painostus saattaa vahingoittaa Intian kulttuurista ja uskonnollista monimuotoisuutta.

“On vaarallista pyrkiä kohottamaan kansallismieltä jonkin yksittäisen kulttuurin tai uskonnon kautta. Tällainen toiminta saattaa ehkä johtaa yhdenmukaisuuteen, mutta ei koskaan aitoon ykseyteen. Sen kaltaiset yritykset voivat johtaa kansakuntamme vain tuhoon,” piispainkokous varoitti.

Kokouksen päätöspäivän lehdistötiedotteessa lausuttiin: “Yksikulttuurisuus ei koskaan ole ollut eikä koskaan tule olemaan oikea tie rauhaan tällaisessa kulttuurisesti, kielellisesti, alueellisesti, rodullisesti ja uskonnollisesti monimuotoisessa maassa. Todellinen nationalismi voi johtaa isänmaamme oikeanlaiseen rauhaan, harmoniaan, kehitykseen ja vaurauteen.”

Piispat vetosivat lausunnossaan: “Tässä väkivallan ilmapiirissä pyydämme kaikkia kansalaisia jättämään kulttuuriset kaunat taakseen rauhan hyväksi”.

“Hyökkäys ihmishenkeä vastaan ei koskaan voi olla Jumalan inspiroima eikä erilaisten uskomusten tai tapojen oikeuttama,” piispat jatkoivat. “Jokaisen yksilön henkeä rakkaassa isänmaassamme täytyy arvostaa ja suojella.”

Pitäessään viimeisen päivän lehdistötilaisuutta vastavalittu piispainkokouksen johtaja, Mumbain kardinaali Oswald Gracias sanoi: “suvaitsemattomuus aiheuttaa meissä levottomuutta”. Levottomuus ei ainakaan laantunut hallituksen todettua viharikosten ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan tehtyjen hyökkäysten lisääntyneen.

“Monimuotoisuus on yksi Intian vahvuuksista. Maamme on tunnettu ympäri maailmaa kulttuurinsa, kielensä ja uskontonsa monimuotoisuudesta. Jokainen asia, jolla kansaa pyritään jakamaan, koituu maallemme haitaksi”, kardinaali Gracias muotoili.

Piispainkokouksen johdosta väistyvä kardinaali Baselios Cleemis peräänkuulutti “perustuslaillisia takuita” siitä, ettei uskontoa käytettäisi “puolueellisena ihmisten erottelun välineenä”. “Maallamme on monenlaisia haasteita, kuten sen varmistaminen, että perustuslaki todella toteutuu käytännössä kansalaisten elämässä. Perustuslaillisia takuita ei pitäisi vähentää millään osa-alueella,” hän sanoi.

Kardinaali Cleemikseltä kysyttiin mielipidettä liittovaltion ministeri Ananth Kumar Hedgestä, joka pyrkii muuttamaan perustuslakia pystyäkseen supistamaan uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia. Cleemis vastasi: “Vastuullisissa tehtävissä toimivien ihmisten ei pitäisi unohtaa perustuslain pyhyyttä.”

Kardinaali Cleemis viittasi myös taannoisiin hyökkäyksiin, jotka kohdistuivat joululauluja laulaneisiin ihmisiin sekä katolisen kirkon omistamaan lastenkotiin. Molemmat hyökkäykset tapahtuivat Madhya Pradeshin osavaltiossa. Kumpikin tapaus on esimerkki perustuslain takaaman uskonnonvapauden loukkauksesta.

Cleemis kritisoi voimakkaasti myös hallituksen päätöksiä asettaa Hyvän hallinnon päivä joulupäivälle sekä Digitaalisen Intian päivä pitkäperjantaille vuonna 2017.
“Mikä tahansa muu päivä olisi sopinut tuollaisten ohjelmien aloituspäiväksi. Miksi pitää loukata kokonaisen yhteisön tunteita?” kardinaali Cleemis kysyi.

”Lojaalisuus valtiota kohtaan’

Piispainkokouksen päätöspäivän lausunnossa todettiin: “Kenenkään ei tulisi epäillä meidän lojaaliuttamme valtiota kohtaan”. Joidenkin kansallismielisten hindujen puheissa oli leimattu muslimit ja kristityt jopa ulkomaalaisiksi.

Lausunto sisältää suunnitelman, jonka mukaan pyrittäisiin parantamaan Intian perustuslain tuntemista kirkon ja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla korostaen yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta.

Piispainkokous sitoutui tekemään päätyönsä – avustukset koulutukseen ja terveydenhuoltoon – saavutettavemmiksi köyhille ja daliteille (kastittomille). Monet heistä ovat kristittyjä. Avustusten saatavuutta sitouduttiin parantamaan myös muille sorretuille heimoille.

Samanaikaisesti Baptistikirkkojen neuvoston pääsihteeri Nagalandin osavaltiossa on ohjeistanut kristittyjä välttämään yhteydenpitoa BJP:n kanssa valtiollisen vaalipäivän 27.2. edellä.

Kirjeessään kristityille poliittisten puolueiden johtohahmoille pastori Aelhou Keyho neuvoi pysymään lujana: “Älkää luovuttako kristillisiä periaatteitanne älkääkä ennen kaikkea uskoanne. Älkää edes rahan ja kehityksen nimissä. Hänen kirjeensä viittasi selkeästi yrityksiin, joilla BJP pyrkii muodostamaan kristittyjen avulla vaaliliiton vallan kaappaamiseksi Nagalandissa. Asiasta raportoi Matters India.

Nagaland on yksi niistä Intian kolmesta osavaltiosta, joissa kristittyjä on enemmistö. Yli 88% alueen väestöstä rekisteröityi kristityiksi vuoden 2011 väestönlaskennassa.

Lähde: World Watch Monitor

Videoita Intiasta

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLwmtNn61RMYnHVWJvEGLHWX6g4yW1u9PN[/embedyt]