Videot
28.06.2022

Anastasian ylläpitämä kirkko menestyy Keski-Aasiassa

Kirkon johtaja Anastasia Keski-Aasiasta kuvaa Jumalalta saamaansa tehtävää toimia hänelle parhaiten sopivassa työmuodossa. Työ alkaa räätäliliikkeen pitämisestä, mutta muuttuu vähitellen hengelliseksi sielunhoidoksi Anastasian asiakkaiden kertoessa hänelle huolistaan. Toiminta laajenee kotikirkkotyyppisiin kokoontumisiin ja johtaa jonkinasteisen pappisvihkimyksen saamiseen hänen ylläpidettyään kirkollista toimintaa kaksi vuotta. Toimintaan liittyy myöhemmin mm. lapsityötä, perheneuvontaa ja lähetysmatkoja. Anastasia korostaa Raamatun sanan ja evankeliumin merkitystä kaikessa toiminnassaan. Hän pyytää rukoilemaan kirkkonsa ja maansa kristittyjen puolesta.

Lue lisää: https://opendoors.fi/wwl

YouTube video

Seuraa meitä Youtubessa.