Rukoilemme, että kylien vedenjakeluverkostot paranevat, niin että kaikki saavat puhdasta vettä ja ettei vesihuoltoa voida käyttää vainon välineenä.

Room. 15:2 Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä.