Foom*, vietnamilainen neljän lapsen leskiäiti, jäi moottoripyörän alle ja sai selkäydinvamman. Onnettomuuden aiheuttaja oli aiemmin vainonnut perhettä. Foom on huolissaan siitä, miten elättää lapsensa vammautuneena. Herra, anna hänelle rauha. Paranna hänet ja pidä hänestä huolta.

Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.