VAARALLINEN, MUTTA UPEA MATKA

Kun muslimista tulee kristitty, edessä on vaarallinen tutkimusmatka.
Eräässä luokkahuoneessa Länsi-Afrikassa on pieni ryhmä naisia ja miehiä koolla. Heillä on Raamatut edessään.Joku lukee hieman takellellen Toista Samuelin kirjaa ja sitten Filippiläiskirjettä.

 

Joillekin heistä tämä on ihme, sillä vielä jokin aika sitten he olivat lukutaidottomia. Seuraavaksi keskustellaan, ja sitten paikallaolijat syövät yhdessä. Tämä yhteys on heille elintärkeää, sillä he kaikki ovat muslimitaustaisia ja vasta uskoon tulleita, eivätkä he ole enää tervetulleita perheyhteisöihinsä. Ilman tätä ystävyyttä he eivät välttämättä pystyisi vastustamaan painetta palata islamiin.

Tämä on todellisuuta länsiafrikkalaiselle Hannatulle*. “Kun olin muslimi, elin valheissa, haureudessa, juoruissa ja petoksessa. Kristitty naapuri kertoi minulle Jumalalasta ja rukoili, että löytäisin Jeesuksen. Jos hänellä oli puutetta jostakin, hän pyysi sitä rukouksessa ja Jumala vastasi rukouksiin. “Kuka tämä Jumala on, joka aina vastaa rukouksiin? Haluan tuntea hänet”, totesin itsekseni. Se oli minulle käännekohta, ja minusta tuli kristitty. Kun äitini sai sen selville, hän kirosi ja hylkäsi minut. Hän vei minut kaukaiseen kylään ja yritti pakottaa minut naimisiin vanhemman miehen kanssa, jolla oli ennestään useita vaimoja. Yhtenä yönä minä karkasin. Vanhempani etsivät minua vieläkin tappaakseen minut.”
Ibrahimilla*, joka tuli uskoon nähtyään Jeesuksen unessa, ei ole ollut sen helpompaa.

“Kun kerroin asiasta vanhemmilleni, he herjasivat minua ja lähettivät minut pois. Jos me vielä kohtaamme, he aikovat tappaa minut.”

Sadiq* oli krooninen juoppo ja naistenmies. “Kaikki yhteisössäni tunsivat elämäntapani. Mutta Jumala käänsi pahat aikeeni ylösalaisin ja lunasti minut helvetin kuilusta.

“Yhtenä päivänä eräs sairanhoitaja kertoi minulle evankeliumin. Sanoin, että haluaisin seurata hänen Jumalaansa, mutta vain saadakseni hänet sänkyyn. Jumala kuitenkin suojeli häntä, ja silloin tajusin Hänen olevan kaiken yläpuolella. Tein parannuksen. Kun sukulaiseni kuulivat kääntymyksestäni, he aikoivat tappaa minut, mutta pakenin yöllä.”

Hannatu, Ibrahim ja Sadiq yhdessä muiden kaltaistensa kanssa saavat opetuslapseutusta mieheltä nimeltä Musa Dauda*, joka myös on entinen muslimi. “Sen jälkeen kun tunnustin Jeesuksen Herrakseni ja Pelastajakseni, sain uhkauksia yhteisöltäni ja minut erotetiin perheestäni. Islamista kääntyneiden kohtaamat vaikeudet ja tieto heidän tarpeistaan synnyttivät minussa valtavan halun tavoittaa heidät rakkaudella ja auttaa. Näin aloitin palvelutyön, jonka tarkoitus on opetuslapseuttaa, ravita ja tukea uusia uskovia.”

“Tukenne auttaa meitä opettamaan uskovia lukemaan ja kirjoittamaan, mikä mahdollistaa itsenäisen Raamatun tutkimisen.”

Matka ei kuitenkaan pääty luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen. Uudet uskovat jättävät taakseen tutun elämänsä, ja seurakunnan on autettava heitä elämään kristittyinä. He tarvitsevat apua niin hengellisessä elämässä kuin elannon ansaitsemisessakin.

Raymond* on esimerkki karusta todellisuudesta. “Monet muslimitaustaiset palaavat islamiin elannon puutteessa. Kun minusta tuli kristitty, perheeni hylkäsi minut. Minun piti paeta, ja menetin tulonlähteeni. Se oli todella vaikeaa aikaa. Pitkällisen etsinnän jälkeen Jumala avasi mahdollisuuden avata louhoksen.
“Koska tiedän, kuinka vaikeaa on ansaita elantoa, päätin, että tämä olisi mahdollisuus tarjota työtä myos muille kaltaisilleni muslimitaustaisille uskoville. Työskentely täällä kattaa vuokran ja ruuan. Sillä on valtava merkitys.”

Emmanuel* on vakuuttunut, että Open Doorsin taloudellisen tuen ohjelmat ovat auttaneet häntä parantamaan elämäänsä. “Ensinnäkin OD opetti muutamille meistä omatoimiavun ryhmistä. Palattuani koulutuksesta kerroin niistä seurakunnalleni. Aloitimme 12-henkisen omatoimiavun ryhmän, mikä auttoi minua ostamaan palan maata. Myöhemmin sain lisää maata ja nyt minulla on lehmiä, vuohia ja kanoja. Sittemmin olen aloittanut kaksi uutta ryhmää. Jotkut ryhmän jäsenet ovat aloittaneet yritystoiminnan tai laajentaneet jo olemassaolevaa toimintaa. Nyt seurakuntani ja sen jäsenet menestyvät. Olemme kyenneet ostamaan jopa tontin kirkkorakennukselle. Kääntyneillä ei enää ole tarvetta palata islamiin taloudellisten vaikeuksien takia.”
Tukenne ansiosta ja paikallisten yhteistyökumppanien kautta Open Doors on voinut olla vahvistamassa Kirkkoa näkynsä kautta ja mahdollistanut uusien kristittyjen matkassa mukana kulkemisen kääntymisestä ja ruuan sekä vaatetuksen tarpeessa olemisesta Kristuksesta oppimiseen, elannon hankkimiseen ja yhdessä elämiseen Kristus-ruumiina.

*Nimet muutettu turvallisuussyistä.

Lähde