Uutiset
15.09.2022

Tutkimus: lapset ja nuoret erityisen haavoittuvaisia vainolle, tytöt usein seksuaalisen häirinnän uhreja

Open Doorsin tuoreen raportin Uhattu sukupolvi mukaan nuorempiin sukupolviin kohdistuva uskonnollinen vaino on kovaa, eristävää ja identiteettiä muovaavaa. Kristittyjen lasten kokema vaino vaikuttaa myös heidän tulevaisuuteensa.

Lapsuus tai nuoruus ei suojaa uskonnolliselta vainolta. Itse asiassa ikä tekee nuoret haavoittuvammiksi, koska he ovat kasvaessaan ja kehittyessään riippuvaisia muista ihmisistä. 

Open Doorsin vuosittaisen World Watch List -raportin mukaan niissä 76 maassa, joissa vaino on kovaa, erittäin kovaa tai äärimmäistä, lasten ja nuorten uskonnonvapautta yleensä vastustetaan tai se kielletään.

Lue uusi lasten ja nuorten vainoraportti täältä.

Keskeiset havainnot

• Uskonnollinen vaino kaventaa ja muuttaa kristittyjen lasten ja nuorten valinnan mahdollisuuksia elämässä ja rajoittaa siksi heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan.

• Kristityt tytöt joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi yli viidesosassa niistä maista, joissa kristittyjen vaino on voimakasta.

• Kun lapsia ja nuoria kielletään olemasta tekemisissä kristityn vanhemman kanssa, se estää heitä tutustumasta kristilliseen perintöönsä ja vie heiltä ensisijaisen turvallisuuden lähteen.

• Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva vaino rikkoo sukupolvien välisiä ihmissuhteita.

Trauma rikkoo muistot ja unelmat

Open Doorsissa analyytikko Rachel Morley kertoo raportin tuovan esiin eri puolilla maailmaa asuvien nuorten kristittyjen omia kertomuksia ja kokemuksia.

”Lapsiin ja nuoriin kohdistuu ankaraa vainoa, joka muovaa heidän identiteettiään ja eristää heidät tärkeässä kehitysvaiheessa. He ovat haavoittuvampia ikänsä ja riippuvuutensa takia”, Morley sanoo. 

”Erityisesti kristityillä lapsilla on vaara tulla erotetuiksi vanhemmistaan, mikä aiheuttaa lapsille pitkäaikaisen trauman. Lisäksi se voi saada kristillisen uskon yhdistymään kipeisiin asioihin lapsen mielessä.”

Open Doorsin sukupuolittuneen vainon asiantuntija Helene Fisher toteaa, että tutkimus paljastaa teini-ikäisiin tyttöihin kohdistuvan, uskonnollisesti motivoituneen ajojahdin.

”On elintärkeää, että teemme kaiken minkä voimme ja pyydämme vaikutusvaltaisia ihmisiä poistamaan lapsiin kohdistuvan uskonnollisen vainon harjoittamisen”, Fisher toteaa.

Lasten ja nuorten vainoraportti kuuluu Open Doorsin julkaisemiin tutkimusraportteihin. Raportit käsittelevät viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunutta uskonnollista vainoa niissä erityis- ja elämäntilanteissa, joissa vainon kohteena ovat kristityt.

Tutkimuksissa on analysoitu etenkin sukupuoleen perustuvaa ja hiljattain myös pakolaisiin kohdistuvaa vainoa.