Videot
11.04.2022

Sukupuolittunut vaino Pohjois-Afrikan näkökulmasta

Open Doorsin sukupuolittuneen uskonnollisen vainon asiantuntija tarkastelee kahden pohjoisafrikkalaisen muslimitaustaisen kristityn naisen kertomuksen pohjalta miehen ja naisen kokeman uskonnollisen vainon ilmenemismuotoja ja niiden eroavaisuuksia. Muslimiperheen taholta kohdistuva painostus on ongelma erityisesti islaminuskosta luopumisen yhteydessä. Painostuskeinoina kristinuskosta luopumiseen näyttäisi valitettavan usein olevan fyysinen väkivalta sekä naisen tapauksessa jopa pakkoavioliitto muslimimiehen kanssa. Myös perusteettomien huhujen levittäminen voi johtaa naisen vaikeaan tilanteeseen, kuten toinen esimerkkitapauksista osoittaa. Johtaessaan pakkoavioliittoon painostukseen saattaa liittyä sukupuolista väkivaltaa. Naisen tilanteen kristinuskoon kääntymisen yhteydessä tekee vaikeaksi myös naisen usein alisteinen ja hyvin epätasa-arvoinen asema miehiin nähden, mikä muslimiperheessä on tyypillisesti korostetun kulttuurisidonnainen ja perheen ja suvun kunniaan liittyvä asia. Sekä Open Doorsin aiheesta tekemä analyysi että esimerkeiksi otetut kertomukset osoittavat, että miesten ja naisten kokemassa uskonnollisessa vainossa on merkittäviä eroja.

Lue lisää: https://opendoors.fi/sukupuolittunut-vaino

YouTube video

Seuraa meitä Youtubessa.