Erään kirkon pastorit ovat joutuneet paikallisten viranomaisten ja uskonnollisten johtajien vainon kohteeksi. Pastoreita kielletään järjestämästä hengellistä toimintaa. Pyydetään pastoreille rohkeutta ja viisautta viranomaisten ja uskonnollisten johtajien edessä.

Matt.10:19–20 Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille anneta tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne henki.