Open Doors järjestää Kiinan syrjäseutujen metsissä salaisia naisten raamattupiirejä Pohjois-Korean pakolaisille. Ryhmissä opiskellaan ja painetaan mieleen Raamattua. Rukoillaan, että uskovat saavat kokoontua turvassa ja oppia Jumalan Sanaa kasvaen samalla Jeesuksen opetuslapsina.

Kol. 2: 6–7 Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.