Julkaisimme jälleen tammikuussa uuden World Watch List -vainoraportin, joka listaa ne 50 maata, joissa kristittyjen uskonnonvapaustilanne on kaikkein vaikein. Tutkimusraportin tulokset eivät ole ilahduttavaa luettavaa.

Kristittyjen kokema vaino ja syrjintä näyttävät edelleen kiihtyvän ja laajenevan. Erityisen huolestuttavalta tilanne näyttää tällä hetkellä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa alati leviävät levottomuudet kurjistavat koko väestön elämää. Siellä, missä kristityt ovat vähemmistönä, he ovat usein valtaväestöä haavoittuvaisempia ja väkivaltaisten iskujen erityisinä kohteina.

Uskonnonvapaus ja yhteiskunnallinen kehitys kulkevat usein käsi kädessä. Hauraissa ja epävakaissa valtioissa, joissa valtiorakenteet ovat heikkoja tai toimimattomia, erilaiset ääriryhmät saavat helposti jalansijaa. Niiden harjoittama terrorismi ruokkii edelleen epävakautta. Lisäksi monet muutkin tekijät, kuten köyhyys, kuivuus ja ruokapula, pahentavat tilannetta entisestään. Ollaan vaikeassa noidankehässä, josta ulospääsy voi inhimillisesti ajateltuna näyttää lähes mahdottomalta.

Joku viisas on todennut: ”Älä kiroa pimeyttä, vaan sytytä kynttilä.” Vaikka moni maailman kristitty kokee vakavaa, jotkut jopa äärimmäistä vainoa oman uskonsa tähden, usko ja luottamus kaikkivaltiaaseen Jumalaan on heille myös valtava toivon lähde. Sanoma Jeesuksesta puhuttelee ihmisiä myös siellä, missä Hänen seuraajansa ovat erityisen ahtaalla, ja moni on valmis antamaan elämänsä Hänelle seurauksista huolimatta.

Open Doorsin tavoite on, ettei yksikään kristitty joutuisi kohtaamaan vainoa yksin. Jokainen meistä voi tukea vainottuja siskojamme ja veljiämme rukouksin. Tämänkin lehden välistä löydät kaksi rukouskalenteria, joiden avulla voit kuukauden jokaisena päivänä muistaa heitä. Yhdessä voimme seistä vainottujen rinnalla, jotta heidän loistamansa valo saisi säilyä kirkkaana.

”Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Joh. 8:12

Siunausta alkavaan kevääseen!

– Johanna Kultalahti