Henkiin jääneet kristityt menettivät iskussa kaiken – talonsa, omaisuutensa ja turvallisuudentunteensa. Taivaan Isä, lähetä heille kaikki tarvittava apu ja tuki. Pyydämme Jeesuksen nimessä, että autat heitä pysymään lujina uskossa ja toivossa! Suljemme heidät Sinun suojaasi, Kaikkivaltias. Aamen.

Apt. 4:12 Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.