Nigeriassa on yli sata miljoonaa kristittyä, suunnilleen puolet väestöstä, ja vainosta huolimatta kirkko kasvaa edelleen. Kiitos Jumalalle hänen seurakunnastaan Nigeriassa! Rukoilemme kristityille viisautta elää Kristuksen kunniaksi, vaikka syrjintä laajenee ja iskut heitä kohtaan lisääntyvät.

1. Kor. 15:58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.