Open Doorsin paikalliskumppanit kouluttavat pastoreita auttamaan seurakuntiaan pysymään lujina uskossa. Johdata Herra mahdollisimman moni heistä koulutukseen ja varusta heitä auttamaan seurakuntalaisia ymmärtämään uskoaan ja todistamaan siitä viisaasti ja rohkeasti.

1. Kor. 15:58i>Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.