Kiitetään Herraa pastoreiden ja johtajien koulutuksesta, joka auttaa heitä pääsemään syvemmälle Jumalan sanaan ja juurtumaan uskossaan. Eräs osallistuja kertoo muuttuneensa julistajasta kuuntelijaksi.

Luuk. 22:26 Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija.