Rukoillaan, että lastenleirit antavat lapsille iloa ja johdattavat heitä Jeesuksen luo. Rukoillaan, että Herra antaa heille taidon kertoa Jeesuksesta perheilleen ja että seurakunnat ymmärtävät lasten olevan yhtä tärkeitä kuin aikuisten.

Mark. 10:14,16 Jeesus sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.