Venezuela

67

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Presidentti Maduron diktatuuri noudattaa bolivariaanisen vallankumouksen sosialistis-kommunistista ideologiaa. Se on kehittänyt yhä uhkaavamman asenteen niitä kirkkoja kohtaan, jotka eivät noudata sen näkemyksiä ja politiikkaa. Kirkot, jotka edelleen toivovat paluuta demokratiaan ja tarjoavat humanitaarista apua kansallisen kriisin pahimmin koskettamille, joutuvat hallituksen vihamielisyyden kohteiksi.

Sekä maan sisäisten että ulkomailta tulleiden rikollisjoukkojen läsnäolo maassa maassa vahvistuu. Näin on erityisesti raja-alueilla. Joukot terrorisoivat kristittyjä, jotka eivät taivu uhkauksiin ja kiristysvaatimuksiin. Painostus tapahtuu toisinaan yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa.