Uzbekistan

21

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kaikki kristityt kohtaavat Uzbekistanissa jonkinasteista vainoa, mutta protestantit ovat usein suurimman paineen alaisena. Näiden rekisteröimättömien seurakuntien kristityt nähdään ”ääriaineksena”, ja hallitus uskoo, että seurakuntien jäsenet ovat vakoojia, jotka yrittävät tuhota hallituksen. Tästä syystä kristittyjä ja heidän seurakuntiaan tarkkaillaan, rekisteröimättömiin kirkkoihin järjestetään poliisiratsioita ja niiden jäseniä pidätetään ja sakotetaan.

Enemmistö uzbekeista on muslimeita, joten jokainen islamista kääntynyt kristitty saa osakseen kovaa painostusta perheeltään ja yhteisöltään. Tällaisessa tilanteessa olevia kristittyjä pidetään arestissa sekä hakataan ja karkotetaan yhteisöistään. Monien islamista kääntyneiden on pakko salata uskonsa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Tänä vuonna kristittyjen vaino Uzbekistanissa oli edelleen merkittävää. Vuonna 2021 luonnosteltiin uusi rikoslaki, joka edelleen pitää rangaistavana uskonnollisen kirjallisuuden jakamista, jumalanpalvelukseen kokoontumista ilman hallituksen lupaa ja ”uskosta puhumista.” Aikaisempia uskonnollista toimintaa koskevia lakeja kritisoitiin usein epämääräisyydestä, mutta uudistettu laki avaa väylän jopa pahempaan vainoon. Protestanttiset kirkot ovat edelleen viranomaisten erityisen huomion kohteena, ja islamista kääntyneitä kristittyjä vainoavat edelleen sekä hallitus että paikallisyhteisöt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Hallituksen virkamiesten taholta tulevan vainon taso on sama kaikkialla maassa. Se kohdistuu erityisesti sellaisiin kristittyihin, jotka eivät kuulu rekisteröityyn kirkkoon, sekä niihin kristittyjä, joita epäillään evankelioinnista. Islamista kääntyneiden kristittyjen kohtaama paine on suurin kaupunkien ulkopuolella, erityisesti Ferganan laaksossa maan itäosassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Seurakuntajohtajien, joista useimmat ovat miehiä, oikeuksia rikotaan Uzbekistanissa usein. Tavallisesti heitä sakotetaan tai pidätetään, heiltä kielletään maastapoistumisviisumi tai heidät laitetaan kotiarestiin. Heitä voidaan sakottaa esimerkiksi laittomasta tapaamisesta, uskonnollisen kirjallisuuden omistamisesta tai kristillisten laulujen löytymisestä heidän älypuhelimestaan.

Seurakuntajohtajien vainoaminen on tarkoituksellista, koska heidän painostamisensa levittää pelkoa ja levottomuutta seurakunnissa laajasti. Pastoreita ja erityisesti rekisteröimättömien seurakuntien maallikkojohtajia on loukattu, hakattu ja nöyryytetty. Joidenkin miesten urakehitys katkaistaan ja toiset menettävät työnsä kokonaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Uzbekistanin lakien mukaan miehillä ja naisilla on samat oikeudet, mutta perinteinen islamilainen kulttuuri asettaa naiset alemmalle tasolle ja perheessä miestä alemmaksi. Naisilta edellytetään ehdotonta alistumista vanhemmilleen tai, jos he ovat naimisissa, aviomiehilleen.

Tämän patriarkaalisen mallin puitteissa naiset eivät ole vapaita valitsemaan omaa uskontoaan ja kääntyessään kristinuskoon he kohtaavat rajua vastustusta. Vainoojat ottavat naisia kohteekseen paitsi vahingoittaakseen heitä, myös käyttääkseen heitä näiden aviomiesten ja perheenjäsenten henkiseen vahingoittamiseen.

Kotiaresti on edelleen yleinen ja sosiaalisesti hyväksytty tapa painostaa islamista pois kääntyneitä naisia. Islamista kääntyneet naiset ovat vaarassa joutua omien yhteisöjensä kaappaamiksi ja pakkonaitetuksi muslimimiehelle etenkin vanhoillisilla islamilaisilla alueilla.

Jos nainen on kääntyessään jo naimisissa, on yleistä, että hänen muslimimiehensä ottaa hänestä eron ja kieltää häntä saamasta mitään omaisuudestaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Turvallisuussyistä emme voi puhua tarkasti työstämme Uzbekistanissa. Keski-Aasiassa Open Doors tarjoaa välitöntä apua kristityille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: kun he joutuvat vankilaan, kun heidät suljetaan perheiden ja yhteisöjen ulkopuolelle sekä silloin, kun heiltä otetaan pois elinkeino tai työpaikka heidän uskonsa takia. Open Doors tukee myös raamattukoulutusta ja kirjallisuuden jakamista Keski-Aasiassa.

Rukoile:

Rukoile niiden kristittyjen puolesta, joita syrjitään töissä tai yhteiskunnassa uskonsa takia. Rukoile erityisesti islamista kääntyneiden kristittyjen puolesta, että he olisivat turvassa ja tuntisivat Jumalan rauhaa.

Rukoile Uzbekistanin hallituksen puolesta, että he sallisivat enemmän uskonnollisia vapauksia. Pyydä Jumalaa ilmaisemaan itsensä maan johtajille.

Rukoile Open Doorsin palvelutyön puolesta Keski-Aasiassa, että koko alueen kristityt rohkaistuisivat ja vahvistuisivat saamastaan avusta.

Jumala, rukoilemme veljiemme ja sisartemme puolesta Uzbekistanissa. Rukoilemme, että annat heille rohkeutta ja voimaa olla lujia uskossa, vaikka se on vaikeaa. Rukoilemme, että viranomaisten sydämet voisivat heltyä, jotta kaikki kristityt voisivat kokoontua jumalanpalvelukseen vapaasti. Rukoilemme erityisesti niiden uzbekkikristittyjen puolesta, jotka ovat kasvaneet muslimeina. Ole lähellä heitä, ole heidän turvapaikkansa, kun he pelkäävät, että kaikki on mennyttä. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yksi Jumala, nyt ja aina. Aamen.