Uzbekistan

21

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Uzbekistanissa uskonnonvapaus on erittäin rajoitettua. Vaikka väestöstä 96 prosenttia on muslimeja, maan hallitus on hyvin maallistunut. Vain valtion johtama ja kontrolloima uskonnon harjoittaminen on sallittua.

Ulkomaalaisia kristittyjä lukuun ottamatta kaikki kohtaavat jonkinasteista vainoa uskonsa vuoksi. Vähiten ongelmia on venäläisellä ortodoksikirkolla, joka on sopeutunut hallituksen rajoituksiin ja pyrkii pitämään itsensä erillisenä muusta väestöstä. Muihin kuin perinteisten uskontokuntien kirkkoihin tehdään usein ratsioita. Osallistujia voidaan uhkailla, pidättää tai sakottaa. Seurakuntien johtajia sakotetaan ja pidätetään, heiltä evätään lupa poistua maasta, tai heidät määrätään kotiarestiin. Näin seurakuntiin yritetään lietsoa pelkoa. Etenkin rekisteröimättömien kirkkojen pastoreita ja maallikkojohtajia on solvattu, pahoinpidelty ja häpäisty.

Uzbekistanin islamilaisessa kulttuurissa kristityiksi kääntyviin suhtaudutaan vihamielisesti. Perheet painostavat käännynnäisiä palaamaan muslimeiksi. Heitä laitetaan kotiarestiin, jätetään perinnöttä, pahoinpidellään henkisesti ja fyysisesti ja häädetään kotoa. Vanhoillisilla alueilla käännynnäinen voi joutua oman yhteisönsä sieppaamaksi ja pakkonaitetuksi muslimille. Paikalliset imaamit lisäävät painostusta saarnaamalla heitä vastaan. Näistä syistä monet salaavat uskonsa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne on Uzbekistanissa hieman muuttunut viimeisen vuoden aikana. Tilanteen odotettiin paranevan presidentti Mirziyoyevin valtakauden alkaessa, mutta näin ei ole tapahtunut. Kristittyihin kohdistuva väkivalta väheni hieman, mutta kirkkojen painostus lisääntyi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt ovat kaikkein alttiimpia vainolle. Heitä painostavat sekä valtio että perhe, ystävät ja yhteisö. Islamista kääntyneiden kristittyjen kohtaama painostus on suurin kaupunkien ulkopuolella, erityisesti Ferganan laaksossa maan itäosassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä syrjitään kaikilla elämän eri osa-alueilla. Heiltä voidaan estää uralla eteneminen, tai he voivat menettää työnsä kokonaan, jos eivät luovu uskostaan. Valtio valvoo kristittyjä liikemiehiä nähdäkseen, ovatko he mukana laittomassa toiminnassa. Usein paikalliset muslimiyhteisöt painostavat heitä ja estävät heidän liiketoimintansa. Koska mies on yleensä perheen elättäjä, se vaikuttaa suuresti perheen toimeentuloon. Siksi monet kristityt liikemiehet joutuvat pitämään uskonsa salassa.

Seurakuntien johtajista useimmat ovat miehiä, ja he joutuvat erityisesti vainon kohteiksi. Heitä voidaan sakottaa tai pidättää, heiltä voidaan kieltää maastapoistumisviisumi, tai heidät voidaan laittaa kotiarestiin. Tarkoitus on levittää pelkoa ja levottomuutta seurakunnissa. Varsinkin pastoreita ja rekisteröimättömien seurakuntien maallikkojohtajia on loukattu, hakattu ja nöyryytetty.

Millaista maassa on elää naisena?

Uzbekistanin lakien mukaan miehillä ja naisilla on samat oikeudet. Perinteinen islamilainen kulttuuri asettaa kuitenkin naiset alemmalle tasolle suhteessa miehiin. Naisilta edellytetään ehdotonta alistumista vanhemmilleen tai naimisissa ollessa aviomiehelleen. Maassa ei ole lainsäädäntöä perheväkivallasta, minkä vuoksi perheissä tapahtuva väkivalta jää tavallisesti rankaisematta.

Naiset eivät ole vapaita valitsemaan omaa uskontoaan. Kääntyessään kristinuskoon he kohtaavat rajua vastustusta perheessään. Kotiaresti ja sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ovat yleisesti hyväksyttyjä tapoja painostaa islamista pois kääntyneitä naisia. Naiset ovat vaarassa joutua omien yhteisöjensä sieppaamiksi ja pakkonaitetuiksi muslimimiehille etenkin vanhoillisilla islamilaisilla alueilla. Jos nainen on kääntyessään jo naimisissa, on yleistä, että muslimimies ottaa eron ja kieltää häntä saamasta mitään omaisuudestaan. Vainoajat ottavat naisia kohteikseen myös käyttääkseen heitä aviomiesten ja perheenjäsenten henkiseen vahingoittamiseen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee vainottuja kristittyjä Keski-Aasiassa toimittamalla heille Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla raamattukoulutusta, järjestämällä ammatillista koulutusta ja toimeentulohankkeita sekä tarjoamalla lapsille, nuorille ja naisille suunnattuja palveluja.

Rukoile:

Pyydä Jumalaa suojelemaan salaisia kristittyjä ja vetämään heitä lähelleen.

Rukoile, että Jumala pehmentäisi niiden sydämet, jotka ovat hylänneet perheenjäsenensä heidän uskonsa takia.

Rukoile, että seurakuntien johtajat ovat rohkeita ja lujia uskossaan, vaikka heitä tarkkaillaan ja uhkaillaan.

Taivaallinen Isä, rohkaise sinua salassa seuraavia. Anna heidän saada turvallisesti käyttöönsä Raamatun sanaa ja kristillistä materiaalia. Tule lähelle kristittyjä, jotka ovat pidätettyjä tai vangittuja uskonsa tähden. Anna seurakuntien johtajille viisautta toimia rajoituksista ja tarkkailusta huolimatta. Tuo pelon ja levottomuuden tilalle pelotonta iloa ja toivoa. Kokoa seurakuntasi yhteen Uzbekistanissa. Aamen.