Uzbekistan

25

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Uzbekistanin autoritaarinen hallinto rajoittaa edelleen uskonnonvapautta. Uskontolaki edellyttää, että kaikkien uskonnollisten ryhmien on rekisteröidyttävä ennen kuin uskontoa voidaan harjoittaa.

Vaikka kaikkiin kristittyihin kohdistuu jonkin verran painostusta, hallinto tarkkailee vähemmän virallisesti rekisteröityjä kirkkoja, kuten Venäjän ortodoksikirkkoa. Niillä ei yleensä ole yhteyksiä uzbekkiväestöön, joten niitä ei pidetä kovin suurena uhkana. Ei-perinteiset kirkot ja niistä etenkin sellaiset, jotka eivät ole onnistuneet hankkimaan rekisteröintiä, ovat erityisen alttiita poliisiratsioille, uhkailulle, pidätyksille ja sakoille. Suurimmassa vaarassa ovat baptistit, helluntailaiset ja muut evankeliset ryhmät. Hallinto pitää niitä ”ääriaineksina” ja epäilee niitä vakoojiksi, jotka pyrkivät kaatamaan hallinnon.

Kristityt ovat hyvin pieni vähemmistö tässä muslimienemmistöisessä maassa. Muslimitaustaiset uzbekkikristityt ovat uskonsa vuoksi suvun, paikallisyhteisöjen ja viranomaisten vakavan painostuksen kohteena.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Presidentti Islam Karimovin kuoleman jälkeen Uzbekistanissa oli pientä toivoa tilanteen paranemisesta. Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne saattaa olla kehittymässä jälleen huonompaan suuntaan, sillä uskontoa koskevia rajoituksia on jatkettu.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Viranomaiset kohdistavat kristittyihin vainoa kaikkialla Uzbekistanissa. Maaseudulla muslimitaustaisia kristittyjä painostavat kuitenkin eniten oma suku ja paikallisyhteisöt. Tästä on raportoitu erityisesti maan itäosissa Ferganan laaksossa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Useimmat seurakuntien johtajat ovat miehiä. Tästä syystä viranomaiset ottavat usein heidät kohteekseen ja pyrkivät siten aiheuttamaan pelkoa kokonaisissa seurakuntayhteisöissä. Seurakuntajohtajia sakotetaan, pidätetään ja pahoinpidellään, heiltä evätään maastapoistumisviisumeita tai heitä määrätään kotiarestiin. Perusteena rangaistuksille voivat olla ”laittoman” kokouksen järjestäminen, kristillisen kirjallisuuden hallussapito tai jopa hengellisen laulun löytyminen älypuhelimesta.

Kristityillä miehillä on vaikeuksia töissä ja opiskeluissa, sillä heidän uskonsa vaikuttaa uramahdollisuuksiin ja työehtoihin.

Millaista maassa on elää naisena?

Uzbekistanin lain mukaan miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet, mutta perinteinen islamilainen kulttuuri kohtelee naisia miehiä alempiarvoisina. Tämä heijastuu myös Uzbekistanin kristittyjen naisten kohtaamaan vainoon.

Islamista kristinuskoon kääntyneitä naisia uhkaavat eristäminen, kotiaresti, sieppaus tai pakkoavioliitto. Seurauksena voi olla myös avioero, solvaaminen tai seksuaalinen väkivalta. Naisia ja tyttöjä otetaan vainojen kohteeksi myös, jotta heidän kauttaan voidaan vahingoittaa kokonaisia perheitä.

Naisiin kohdistuva väkivalta jää usein ilmoittamatta ja rankaisematta. Tämä johtuu naisiin kohdistuvista kulttuurisista asenteista sekä siitä, ettei maassa ole perheväkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Keski-Aasian vainottuja kristittyjä toimittamalla heille Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla raamattukoulutusta, järjestämällä ammatillista koulutusta ja sosioekonomisia kehityshankkeita sekä tarjoamalla lääketieteellistä ja sosiaalista apua ja lapsille, nuorille ja naisille suunnattuja palveluja.

Rukoile:

Rukoile, että poliisiratsioiden kohteeksi joutuneet kristityt uskaltaisivat edelleen kokoontua yhteisiin jumalanpalveluksiin.
Rukoile, että Pyhä Henki muuttaisi Uzbekistanin viranomaisten sydämiä niin, että he huomaisivat, miten arvokas rooli kristityillä on yhteiskunnassa.
Rukoile, että kristityt, jotka ovat menettäneet työnsä uskonsa vuoksi, löytäisivät keinoja ansaita elantonsa ja elättää perheensä.