Marokko

29

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Muslimin uskon horjuttaminen on Pohjois-Afrikassa rikos. Uskostaan muille kertova kristitty saattaa joutua pidätetyksi tai syytteeseen. Niinpä marokkolaiset kristinuskoon kääntyneet kohtaavat voimakasta painostusta uskonsa kieltämiseen sekä henkilökohtaisessa elämässään että julkisesti. Käännynnäisiä rangaistaan perintöoikeuden ja lasten huoltajuuden menetyksillä. Joissain olosuhteissa jo Raamatun hallussapito tai kristinuskosta keskustelu muslimin kanssa voi johtaa pidätykseen ja sakkoihin.

Käännyttämisen kieltävät lait eivät kuitenkaan ole ainoa uhka kristityille. Paikallisten islamistien taholta heihin kohdistuu myös väkivaltaisten hyökkäysten uhka. Julkisella sektorilla kristityt ovat hallinnon kuulustelujen, pahoinpitelyjen ja vangitsemisten kohteina. Työssään he kohtaavat kollegojensa häirintää ja voivat jopa menettää työnsä uskonsa tähden. Kristittyjä, joiden usko on julkisesti tiedossa, syrjitään työnhaussa, ja työpaikan löytämisestä tulee lähes mahdotonta.

Kristillisen materiaalin levittämistä on rajoitettu. Raamatun hallussapidosta saattaa seurata häirintää, jopa pahoinpitely ja vankeustuomio. Uskoon ja itseilmaisuun liittyvää häirintää kohdistuu kristittyihin myös internetissä. Perheen ja yhteiskunnan painostus saattaa pakottaa kristityt eristäytymään tai vaihtamaan paikkakuntaa. Painostus vaikeuttaa kristittyjen välisen yhteyden syntymistä ja ylläpitämistä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistunut väkivalta kasvoi Marokossa kuluneen vuoden aikana. Suurin syy tähän olivat lisääntyneet kirkkorakennuksiin, mutta myös kotiseurakuntiin, kohdistuneet hyökkäykset. Painostus on äärimmäistä monilla elämän osa-alueilla.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista kääntyneet ovat herkimmin uskontoon perustuvan vainon kohteena. Näin on erityisesti maaseudulla, jossa ollaan yleensä konservatiivisempia. Suurin osa kääntyneistä elää kaupunkialueilla. Siellä perheen ja yhteisön painostusta pääsee helpommin pakoon.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamista luopuneiden miesten ajatellaan tuottavan häpeää perheilleen. Tämän vuoksi monet joutuvat perheestään eristetyiksi. Heiltä saatetaan evätä taloudellinen tuki ja kieltää perintö.

Millaista maassa on elää naisena?

Naisilla taloudellisia mahdollisuuksia vähemmän kuin miehillä. Marokossa ajatellaan, että naisilla on alempi status, joten heidän itsenäisyyttään tukahdutetaan. Yleensä naiset ovat miehistä taloudellisesti riippuvaisia.

Kristityt naiset ovat alttiita rangaistuksina käytetyille raiskauksille. Raiskaus ei ainoastaan traumatisoi uhria, vaan sitä pidetään myös henkilökohtaisen kunnian ja perheen kunnian loukkaamisena. Naisia painostetaan palaamaan islamiin raiskauksen uhalla.

Kristityt naiset eivät yleensä paljasta uskoaan seurausten vakavuuden tähden. Jos he ovat naimisissa muslimin kanssa, heistä voidaan ottaa ero, heidät saatetaan pahoinpidellä tai karkottaa, tai heiltä viedään lastensa huoltajuus. Kääntyneet naiset saatetaan sulkea koteihinsa tai heidät pakotetaan ”korjaustoimenpiteenä” naimisiin. Internetiin eristyneisyyttään pakenevat kristityt naiset ovat alttiina nettihäirinnälle uskonsa ja itseilmaisunsa tähden.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors työskentelee paikallisten kumppaneiden ja Pohjois-Afrikan seurakuntien kanssa, jakaa Raamattuja ja tarjoaa johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, toimeentulohankkeita sekä sielunhoitoa.

Rukoile:

Rukoile, että Pohjois-Afrikka olisi suvaitsevainen kaikkia uskontoja kohtaan ja että kristityillä olisi vapaus kokoontua yhteen.

Rukoile apua kristityille, joiden usko on tiedossa. Pyydä heille työtä sekä tukea perheiltä ja ystäviltä.

Rukoile Pohjois-Afrikan kristityille yhä syvempää uskoa, vaikka voimavarat ovat vähissä.

Taivaallinen Isä, kiitos Pohjois-Afrikan rohkeista kristityistä, jotka haluavat seurata sinua riskeistä huolimatta. Anna toisten uskovien rohkaista salaa uskovia, anna heidän saada Raamattuja ja kristillisiä kirjoja. Tuo sovinto kireisiin tai rikkinäisiin perhesuhteisiin. Suojele fyysisellä väkivallalla uhattuja. Auta Open Doorsin kumppaneita löytämään kristittyjä Pohjois-Afrikasta ja hoitamaan heitä sielunhoidon ja esirukouksen avulla.