Bangladesh

29

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Islamista, hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta tai heimouskonnosta kristityiksi kääntyneet bangladeshilaiset kristityt kärsivät mitä tiukimmista rajoituksista, syrjinnästä ja hyökkäyksistä. Hyökkäysten pelossa he kokoontuvat usein pienissä kotikirkoissa tai tapaavat toisiaan ryhmissä salaa.

Heimouskonnoista kristityiksi kääntyneet, kuten esimerkiksi santal-heimoon kuuluvat ihmiset, ovat kaksinkertaisesti alttiita vainolle, koska he kuuluvat sekä etniseen että uskonnolliseen vähemmistöön. Heiltä anastetaan usein maita, ja he joutuvat usein väkivallan kohteiksi.

Muitakin kirkkoja uhkaillaan säännöllisesti. Niiden toimintaa seurataan ja toisinaan niihin kohdistuu väkivaltaisia iskuja.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kirkkoiskut ovat Bangladeshissa jatkuneet. Viranomaiset jättävät kristittyjen valitukset usein huomioimatta. World Watch List -raportissa maan sijoitus on noussut viime vuosina tasaisesti, ja väkivalta on samoin lisääntynyt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Bangladeshin kristittyjä eivät vainoa ainoastaan radikaalit muslimit, vaan myös muita uskontoja edustavat aseistetut joukot. Useinkaan ei muisteta, että Bangladeshin pohjoisosassa ja Chittagongin kukkula-alueella tapahtuu alueellisia levottomuuksia, joissa kristittyjä vainoavat sekä enemmistönä olevat muslimit että vähemmistönä olevat buddhalaiset.

Viimeisen neljän vuoden aikana naapurimaasta Myanmarista on saapunut Bangladeshiin 700 000 rohingya-pakolaista, minkä seurauksena tuhansia ihmisiä asuu pakolaisleireillä. Yritykset palauttaa pakolaisia kotimaahansa tai integroida heitä bangladeshilaiseen yhteiskuntaan ovat yhtenään epäonnistuneet.

On olemassa suuri riski, että pakolaisleireillä olevat muslimit radikalisoituvat. Tämä on huolestuttavaa sekä niiden kristittyjen kannalta, jotka asuvat leireillä, että laajemmin koko yhteiskunnan kannalta.

Millaista maassa on elää miehenä?

Tässä patriarkaalisessa yhteiskunnassa miesten ja poikien odotetaan olevan perheidensä johtajia, mikä tarkoittaa, että he ehkä myös kääntyvät kristityiksi ennen perheensä muita jäseniä ja joutuvat siten ensimmäisinä vainon kohteiksi. Usein heitä uhkaillaan ja hakataan syytettyinä “kulttuurinsa ja uskontonsa pettämisestä”, ja osa heistä on paennut kodeistaan.

Erityisesti kirkon johtajia syytetään usein valheellisesti siitä, että he pakkokäännyttävät ihmisiä. Koska miehet ovat perheidensä pääasiallisia elättäjiä, kokonaiset perheet kärsivät, jos miehet menettävät työnsä tai joutuvat vankilaan uskonsa takia.

Covid-19-kriisin aiheuttamat ylimääräiset talousongelmat ovat ajaneet monet perheet katkeamispisteeseen.

Millaista maassa on elää naisena?

Vaikka naispoliitikot ovat johtaneet maata monta vuotta, Bangladesh on edelleen maa, jossa on vaikeaa ja vaarallista olla nainen. Siellä solmitaan koko maailman mittakaavassa erityisen paljon lapsiavioliittoja: 59 prosenttia tytöistä menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä vainoavat heidän omat perheensä, ystävänsä ja ympäröivä yhteisö. Tämä koskee erityisesti kristityiksi kääntyneitä, koska kääntymistä pidetään oman kulttuurin ja uskonnon hylkäämisenä. Tavallisia uskonnollisen vainon muotoja ovat väkivalta kuten iskut syövyttävällä hapolla, sukupuolinen häirintä, raiskaukset, kaappaukset ja pakkoavioliitot.

Raporttien mukaan tällainen väkivalta on lisääntynyt Covid-19-pandemian aikana.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii Bangladeshissa yhteistyössä paikalliskumppaniensa kanssa seuraavilla osa-alueilla: raamattukoulutus, raamattujakelu, lukutaitoprojektit, sosio-ekonomiset kehitysprojektit ja hätäapu.

Rukoile:

Pyydä viisautta Open Doorsin paikallisille yhteistyökumppaneille, kun he tukevat vainottuja kristittyjä Bangladeshissa. Pyydä heille heidän työhönsä myös voimia ja luovuutta.

Rukoile, että bangladeshilaiset kristityt löytäisivät tapoja kokoontua yhteisiin jumalapalveluksiin ja rakentua keskinäisestä yhteydestä. Rukoile, että iskut kirkkoihin loppuvat ja että kirkoista tulee paikkoja, joissa voi turvallisesti harjoittaa hartautta.

Hyvä Jumala, rukoilemme, että suojelet veljiämme ja sisariamme Bangladeshissa. Anna heidän kokea Sinun hyvyyttäsi ja laupeuttasi, ja anna heille tilaisuuksia kertoa toisillekin, millainen ilo on tuntea Sinut. Siunaa Open Doorsin yhteistyökumppaneita, kun he tukevat vainottua kirkkoa, ja kirkasta nimesi Bangladeshissa. Jeeuksen nimessä. Aamen.