Turkmenistan

25

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen vainot johtuvat Turkmenistanissa useimmiten yhteiskunnasta. Hallitus rajoittaa uskonnonvapautta muun muassa vaikeuttamalla uskonnollisen materiaalin painamista ja maahantuomista. Joskus kristityksi kääntyneet joutuvat myös väkivallan kohteeksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Turkmenistanin pisteet ovat laskeneet yhdellä pisteellä vuodesta 2021. Tilanne on pysynyt pitkälti samana, ja ainoan muutoksen muodostavat joillakin alueilla ilmenneet väkivaltaisuudet. Painostus on äärimmäisen suurta yksityiselämässä ja seurakuntaelämässä, mikä heijastelee kahden suurimman vainoa aiheuttavan tekijän – islamistisen sorron ja itsevaltaisen hallinnon vainoharhaisuuden – vaikutusta. Erityisesti muslimitaustaisten perheet, ystävät ja kyläläiset painostavat kristinuskoon kääntyneitä samalla, kun hallitus rajoittaa seurakuntaelämää. Turkmenistanin yhteiskunta elää ja toimii niin kuin COVID-19-pandemiaa ei olisi olemassakaan. Hallitus toimii näin tosiasiallista tilannetta ja kansalaisten hyvinvointia vastaan. Uskonnonvapaus ei edelleenkään toteudu, ja kristittynä on vaikea elää. Hallitus kokee esimerkiksi kristillisen toiminnan uhkana valta-asemalleen ja iskee sitä vastaan herkästi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Poliisi, salainen palvelu ja paikalliset viranomaiset valvovat uskonnollista toimintaa. Ne osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin. Jopa Venäjän ortodoksien ja Armenian apostolisten seurakuntien sunnuntaijumalanpalvelukset voivat joutua valvontaan. Vain valtion järjestämät ja valvomat uskonnolliset tilaisuudet ovat sallittuja.

Alueilla, joissa seurakuntia ei ole rekisteröity, kristityt kärsivät toistuvista poliisiratsioista, uhkailuista, pidätyksistä ja sakoista. Kristillisen materiaalin painaminen ja maahantuonti on rajoitettua.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet ovat usein seurakunnan johtoasemassa. Heidän kokemansa painostus ja väkivalta vaikuttavat heidän perheisiinsä ja seurakuntiinsa. Johtajien kokemat vainot aiheuttavat pelkoa, vihaa ja taloudellisia vaikeuksia. Heistä etsitään mitä tahansa syitä, joiden perusteella heille voisi määrätä sakkoja.

Monet kristityt yrittäjät joutuvat salaamaan uskonsa, koska muslimit estävät kristittyjen liiketoimintaa. Kristittyjä miehiä uhkaillaan, häpäistään, hakataan ja tehdään perinnöttömiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Kristityt naiset kohtaavat hakkauksia, kotiaresteja, sanallista häirintää, uhkauksia ja hylkäämistä. Tietyillä Turkmenistanin alueilla naisia saatetaan ottaa kiinni ja pakkonaittaa muslimeille. Seksuaalista hyväksikäyttöä ja raiskauksia esiintyy, vaikka niitä harvoin ilmoitetaan viranomaisille.

Naiset eivät tee ilmoituksia, koska pelkäävät raiskauksesta syntyvää leimaa ja tietävät, etteivät tekijöitä useinkaan rangaista. Naisten hyväksikäytöllä pyritään painostamaan naisten perheitä ja aviomiehiä, jotta nämä luopuisivat uskostaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tarjoaa välitöntä apua Keski-Aasian uskoville, kun he ovat vangittuina tai eristettyinä ja kun heidän elinkeinonsa ja työnsä viedään heidän uskonsa tähden.

Vahvistamme Keski-Aasian vainottua seurakuntaa seuraavilla osa-alueilla: Kirjallisuuden levittäminen, rukoustuki, raamattukoulutus, lapsi- ja nuorisotyö, naisten parissa tehtävä työ, oikeusapu ja vainoihin varautumisen koulutus, läsnäolokoulutus, ammatillinen koulutus ja sosioekonomiset kehitysprojektit.

Rukoile:

Rukoile niiden pastorien puolesta, jotka ovat Turkmenistanissa joutuneet pidätetyiksi tai vankilaan uskonsa vuoksi. Pyydä, että he saisivat voimaa ja seurakunnat johtajansa takaisin.

Pyydä, että Jumala puhuttelisi Turkmenistanin päättäjiä. Presidentti hallitsee itsevaltaisesti yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Rukoile, että kristityt saisivat evankelioida vapaasti ja heidän elämänsä olisivat todistuksena evankeliumin voimasta.

Rukoile Open Doorsin yhteistyökumppaneiden puolesta koko Keski-Aasiassa. Muista rukouksin työtä, jota tehdään muslimipainotteisilla alueilla, että siellä kristityt saisivat voimaa tiedosta, etteivät ole yksin.

Rakas Isä, vahvista omiasi Turkmenistanissa elämään sinulle vaikeuksien keskellä. Pelasta heidät vaaroilta, suojele heitä vahingoilta ja vahvista heidän toivoaan. Poikasi Jeesuksen tähden auta omiasi pysymään lujina. Jeesuksen nimessä. Aamen.