Turkmenistan

29

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaikka Turkmenistanin perustuslaki takaa uskonnonvapauden, käytännössä kristityillä on vain vähän elintilaa. Tiukkojen rajoitusten ja valvonnan vuoksi heidän on hyvin vaikea ilmaista uskoaan ja kertoa siitä. Turkmenistanin totalitaarinen hallinto käyttää valtavaa joukkoa valtiollisia toimijoita – kuten poliisia, tiedustelupalveluja ja paikallisia imaameja – valvoakseen tarkasti kaikkea uskonnollista toimintaa. Kristillisen materiaalin painamista ja maahantuontia rajoitetaan.

Perinteiset kristilliset yhteisöt kuten Venäjän ortodoksinen ja Armenian apostolinen kirkko noudattavat suurelta osin valtion rajoituksia. Siksi niiden toimintaan puututaan vähemmän, vaikka sunnuntain jumalanpalveluksia voidaankin valvoa. Rekisteröimättömät kirkot, kuten evankeliset, baptisti- ja helluntaiseurakunnat kärsivät ratsioista, uhkailusta, pidätyksistä ja sakoista.

Muslimitaustaiset kristityt kärsivät vainosta eniten, eivätkä vainoajina ole vain viranomaiset vaan myös perhe, ystävät ja paikallinen yhteisö. Miehiä voidaan pahoinpidellä, uhkailla, jättää perinnöttä ja heidän liiketoimintojaan boikotoidaan. Naisten osana voivat olla kotiaresti, pakkoavioliitto, solvaukset, uhkaukset, sosiaalinen hyljeksintä ja seksuaalinen väkivalta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Turkmenistanin tilanne on muuttunut hyvin vähän viime vuonna. Uskonnollisten järjestöjen jäseniä ei ole raportoitu pidätetyn laittomien uskonnollisten kokousten pitämisestä tai kielletyn uskonnollisen kirjallisuuden hallussapidosta. Valtion toimijat ovat jatkaneet kirkkojen ja kristittyjen valvontaa. Islamista kääntyneet ovat voineet kokea perheidensä, ystäviensä ja yhteisöjen painostusta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Hallituksen vihamielisyys kristittyjä kohtaan on samalla tasolla kaikkialla Turkmenistanissa. Perheiden, ystävien ja paikallisviranomaisten kääntyneisiin kohdistama painostus on vahvinta maaseudulla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Turkmenistanissa seurakuntajohtajat ovat enimmäkseen miehiä. He ovat erityisen alttiita vainolle, koska heitä pidetään vastuullisina ihmisten johtamisesta pois islamista. Valtion virkamiehet ottavat heidät kohteikseen yrittäessään kontrolloida kristillistä toimintaa ja levittää pelkoa seurakuntiin. Niinpä viranomaiset etsivät mitä tahansa syitä sakottaakseen kristittyjä johtajia. Syitä voivat olla esimerkiksi ”laittomien” kokousten pitäminen, kristillisen kirjallisuuden hallussapito tai jopa älypuhelimelta löydetyt ylistyslaulut.

Kristinuskoon kääntyneet miehet voivat kokea voimakasta painostusta myös perheissään ja yhteisöissään. Lisäksi heitä syrjitään ja kiusataan asevoimissa. Asepalvelus on edelleen pakollinen Turkmenistanissa, ja aseistakieltäytyjät ovat vaarassa joutua vankeuteen.

Millaista maassa on elää naisena?

Turkmenistanin kulttuuri on erittäin patriarkaalinen ja islamilainen, ja naisten odotetaan elävän täysin alistuneina aviomiehilleen ja vanhemmilleen. Siksi kristinuskoon kääntyneet naiset, jotka ovat islamista luopuessaan haastaneet hyväksytyn sosiaalisen järjestyksen, ovat erityisen alttiita vainolle. Ei ole yllättävää, että monet salaavat uskonsa.

Vaikka muutkin perheen jäsenet olisivat kristittyjä, naiset ja tytöt voidaan ottaa vainon kohteiksi kristittyjen aviomiesten ja laajemman kristittyjen yhteisön pelottelemiseksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa Keski-Aasian vainottuja kristittyjä toimittamalla heille Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, järjestämällä Raamattu- ja ammattikoulutusta ja tarjoamalla lääketieteellistä ja sosiaalista apua. Työmuotoina ovat myös sosioekonomiset kehitysprojektit sekä lasten, nuorten ja naisten auttaminen.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala suojelee ja tukee islamista kääntyneitä kristittyjä.
Rukoile, että valvonnan alaisina elävät johtajat voivat vaaroista huolimatta johdattaa Jumalan kansaa.
Rukoile, että viranomaiset huomaavat kristittyjen olevan ennemmin voimavara kuin uhka yhteisölle.