Tadžikistan

44

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Tadžikistanin totalitaarinen hallinto suhtautuu epäluuloisesti kaikkiin poikkeamiin minkä tahansa ryhmän toiminnassa. Uskonnollinen toiminta valtion ylläpitämien ja valvomien instituutioiden ulkopuolella ei ole sallittua, ja uskonnonvapautta rajoittavia lakeja valvotaan tiukasti.

Keski-Aasian maista Tadžikistanissa on suhteellisesti eniten muslimeja. Maassa on kristittyjä vain 0,6 prosenttia väestöstä ja heistä valtaosa on Venäjän ortodokseja. Venäläiset ortodoksikirkot ja katolinen kirkko on maassa rekisteröity ja hyväksytty, mutta ne pyrkivät pysymään erillään paikallisväestöstä. Muiden kristittyjen ryhmien rekisteröinti on maassa käytännössä mahdotonta ja niiden uskonnollinen toiminta laitonta.

Paikallisten tadžikkien parissa toimivista kristityistä erityisesti protestantteja pidetään ääriaineksena. Protestanttiset yhteisöt kohtaavat siksi huomattavaa vainoa: Jumalanpalvelukset voidaan keskeyttää ja johtajat pidättää yksityisten rukouskokousten pitämisestä tai laittoman uskonnollisen materiaalin hallussapidosta. Myös kokoontumisiin osallistuville määrätään sakkoja uskon harjoittamisesta.

Muslimitaustaiset kristityt kohtaavat perheen, ystävien ja paikallisyhteisön voimakasta painostusta palata islamiin. Yleisesti ajatellaan, että oikea tadžikki on nimenomaan muslimi. Kristityksi kääntyneitä kohdellaan hylkiöinä, ja pahimmassa tapauksessa he joutuvat väkivaltaisten hyökkäysten kohteiksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistuva vaino on hieman voimistunut viimeisen vuoden aikana. Muslimiperheet, -ystävät ja -kyläläiset painostavat erityisesti kristityksi kääntyneitä. Valtionhallinto asettaa edelleen rajoituksia seurakuntien toiminnalle ja myös valvonta on lisääntynyt ja tiukentunut.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt ovat valtion kontrollin lisäksi perheensä, ystäviensä ja yhteisönsä painostuksen kohteena. Maaseudulla painostus on usein voimakkaampaa kuin kaupungeissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Tadžikistanissa miehet ovat yleensä niin perheiden kuin seurakuntien johtajia. He joutuvat naisia useammin poliisiviranomaisten painostuksen kohteeksi. Kirkkoratsioissa johtajia saatetaan vangita varoituksena muulle seurakunnalle. Poliisien pidättämät kristityt miehet kokevat fyysistä ja sanallista väkivaltaa, uhkailua ja painostusta toisten kristittyjen ilmiantamiseen.

Yhteisöissä kristityt miehet joutuvat yleisesti fyysisen tai sanallisen väkivallan kohteeksi ja voivat menettää työnsä. Perheen ja yhteisön jäsenet usein asettuvat käännynnäisiä vastaan. Muslimitaustaiset kristityt miehet kohtaavat esimerkiksi fyysistä väkivaltaa ja nöyryytystä ja heidät voidaan tehdä perinnöttömiksi.

Millaista maassa on elää naisena?

Virallisesti Tadžikistanissa on sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta perinteisen islamilaisen kulttuurin mukaan tadžikkinaiset ovat miehiä alempiarvoisia. Naisten odotetaan tottelevan miespuolisia perheenjäseniään. Perheväkivalta on yleistä, eikä tekijän tarvitse pelätä joutuvansa syytteeseen. Uhreilla ei ole oikeusturvaa tai mahdollisuutta saada asiantuntijan tukea tilanteeseensa. Useimmat noudattavat islamin tulkintaa, joka edellyttää naisten alistuvan perheensä miehille. Islamin jättäneet naiset ovat vaarassa joutua kotiarestiin, pahoinpidellyiksi, hylätyiksi, ahdistelluiksi tai pakkoavioliittoon muslimin kanssa.

Jos musliminainen on ollut naimisissa ennen kääntymistään kristityksi, aviomies todennäköisesti pahoinpitelee häntä toistuvasti ja ottaa lopulta eron.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Keski-Aasian vainottuja kristittyjä jakamalla Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla raamattuopetusta, ammatillista koulutusta ja sosioekonomista tukea sekä järjestämällä palveluja lapsille, nuorille ja naisille.

Rukoile:

Rukoile, että Tadžikistanin hallitus tunnustaa oikeuden uskonnonvapauteen ja säätää lakeja, jotka sallivat kristittyjen harjoittaa uskoaan vapaasti.

Rukoile, että seurakuntien johtajat ovat painostuksen alla valmiita johtamaan luottaen ja uskoen Jumalaan, heidän suojelijaansa ja varjelijaansa.

Rukoile, että muslimitaustaiset kristityt löytävät keinoja kohdata ja rohkaista toisiaan.

Taivaallinen Isä, rukoilemme muutosta Tadžikistanin hallinnon ytimessä, että viranomaiset tunnustavat kaikkien kansalaisten oikeudet ja vapaudet. Pehmitä lainsäätäjien sydämet, että he säätävät uskonnonvapautta kunnioittavia lakeja. Suojele niitä seurakuntia, jotka rohkeasti kokoontuvat huolimatta pidätysten ja sakkojen uhasta. Siunaa heidän kokouksiaan ja rohkaise jokaista veljeämme ja sisartamme Tadžikistanissa. Rakenna seurakuntaasi rohkeiden, näkemyksellisten johtajien avulla, jotka lujittavat maan kristittyjen uskoa. Lohduta uskonsa tähden kärsineitä. Aamen.