Tadžikistan

46

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Tadžikistanissa ei sallita muiden kuin valtiollisten instituutioiden järjestämää uskonnollista toimintaa. Hallinto suvaitsee historiallisia kristittyjen yhteisöjä kuten Venäjän ortodoksista kirkkoa, johon enemmistö maan kristityistä kuuluu. Näitä yhteisöjä ei nähdä uhkana, koska ne eivät pyri aktiivisesti tavoittamaan tadžikkeja.

Rekisteröityminen muuksi kuin ortodoksiseksi tai katoliseksi kirkoksi ei ole mahdollista, joten muiden ryhmien toiminta on laitonta. Vuonna 2022 hallitus ilmoitti, ettei uusia kirkkoja enää rekisteröidä.

Jumalanpalveluksia keskeytetään usein ja kristityt ovat vaarassa joutua häirityiksi ja pidätetyiksi yksityisten rukoushetkien pitämisestä tai ”laittoman” uskonnollisen materiaalin hallussapidosta. Lasten ei sallita osallistua julkiseen uskonnolliseen toimintaan.

Perheet ja yhteisöt voivat painostaa islamista kristityksi kääntyviä jäseniään luopumaan uskostaan, koska ajatellaan, että todellinen tadžikki on aina muslimi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Hallituksen uskonnonvapautta koskeva lainsäädäntö ei ole muuttunut sen jälkeen kun uusi uskontolaki astui voimaan tammikuussa 2018. Tästä syystä kirkkoratsiat, kristittyjen pidätykset ja kuulustelut, sakottamiset sekä uskonnollisen materiaalin takavarikoinnit jatkuvat.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kaikkialla Tadžikistanissa viranomaiset kohtelevat kristittyjä kaltoin. Varsinkin maaseudulla perheet ja paikallisyhteisöt painostavat kristittyjä jäseniään.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kuten Keski-Aasiassa yleisesti, useimmat seurakuntien johtajat ovat miehiä. Viranomaiset ottavat heitä kohteekseen varoituksena seurakunnalle.

Poliisi voi keskeyttää tilaisuuden ja sakottaa johtajaa ”laittoman” kokoontumisen järjestämisestä, kristillisen materiaalin luvattomasta omistamisesta tai uskosta puhumisen vuoksi. Pidätetyt kokevat pelottelua ja fyysistä väkivaltaa, uhkailua ja painostamista toisten kristittyjen ilmiantamiseen.

Kristityt miehet voivat kohdata painostusta myös muilla elämän osa-alueilla, kuten työpaikalla, asepalveluksessa, paikallisyhteisössä ja jopa omassa perheessään.

Millaista maassa on elää naisena?

Tadžikistanin perinteisessä islamilaisessa kulttuurissa islamista kääntyneet naiset ovat erityisen suuressa vaarassa joutua syrjityiksi ja väkivaltaisen vainon kohteiksi. Islamin opetukset velvoittavat naiset alistumaan kaikessa perheen miesten tahtoon, joten käytännössä naisilla ei ole vapautta valita omaa uskontoaan.

Jos kääntyminen tulee ilmi, nainen voi joutua kotiarestiin, pahoinpidellyksi, hylätyksi, seksuaalisen väkivallan kohteeksi tai pakkoavioliittoon muslimin kanssa. Eräässä kaupungissa aviomies esti vaimoaan ja tämän poikaa käymästä kirkossa pitämällä heidät lukkojen takana.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa Keski-Aasian vainottuja kristittyjä jakamalla Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla raamattuopetusta,ammatillista koulutusta ja sosioekonomista tukea sekä järjestämällä palveluja lapsille, nuorille ja naisille.

Rukoile:

Rukoile, että hallitus edistäisi uskonnonvapautta.
Rukoile, että painostuksen alla elävät muslimitaustaiset kristityt eivät luovu toivostaan ja uskostaan Jeesukseen.
Rukoile, että seurakuntajohtajilla ja paikallisilla kumppaneilla on työnsä lomassa aikaa myös levätä ja palautua.