Sri Lanka

58

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Valtion virkamiehistä erityisesti paikallisviranomaiset, poliisit ja maaseudun paikallispäättäjät harjoittavat kristittyihin kohdistuvaa vainoa. Vaino painottuu valtaosin buddhalaisiin yhteisöihin. Usein viranomaiset ovat lietsoneet kristittyjen vainoja ja noudattaneet paikallisten buddhalaisten munkkien ja ihmisten vaatimuksia. Paikallistason vainoa ohjaavat pääosin ääribuddhalaiset liikkeet.

Kaikkien etnisten singaleesien, joihin kuuluu valtaosa srilankalaisista, oletetaan olevan buddhalaisia. Maan koillisosan vähemmistön eli tamilien oletetaan puolestaan olevan hinduja, joskin tämä ei koske perinteisten kristillisten yhteisöjen jäseniä. Kristittyjen vähemmistöä suvaitaan osittain etenkin perinteisten kristillisten yhteisöjen osalta. Kääntyneiden kristittyjen osalta näin ei ole.

Eräs maan kenttätutkija onkin todennut: “Sanonnan mukaan oman uskonnon muuttaminen on sama kuin unohtaisi oman äitinsä.”