Myanmar

12

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristityiksi kääntyviä vainoavat Myanmarissa heidän buddhalaiset, islaminuskoiset tai tiettyyn heimoon kuuluvat perheensä ja asuinyhteisönsä, koska heidän katsotaan hylänneen aikaisemman uskontonsa ja siten irrottautuneen yhteisönsä elämästä.

Yhteisöt, joiden tavoitteena on pysyä “puhtaasti buddhalaisina” tekevät kristittyjen perheiden elämästä vaikeaa estämällä heitä käyttämästä paikallisia vesivaroja. Uusien kirkkokuntien jäsenet kohtaavat vastustusta erityisesti maaseudulla ja/tai mikäli heidät tunnetaan evankelioinnista. Vaikka buddhalaismunkkien keskuudessa onkin erimielisyyttä vuoden 2021 sotilasvallankaappauksesta, monet radikaalit munkit tukevat sitä.

Kristityt pelkäävät, että maa palaa vallankaappauksen myötä sotilashallintoon, joka aikaisemmin kohteli kristittyjä julmasti.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Pisteiden kasvu viidellä johtuu suurelta osin raportoidun väkivallan kasvusta. Kristittyihin kohdistuva paine on kasvanut hitaasti kaikilla elämän eri osa-alueilla, mutta eniten kasvua on ollut yhteisön ja seurakunnan elämässä. Kristityt kohtaavat syrjintää terveydenhuoltoon pääsyssä. Suurin osa seurakunnista on yhä kiinni, vaikka COVID-19-rajoitukset on poistettu, sillä armeija pitää kristillisten kokoontumisten vastustamista keskeisenä asiana. Kristinuskoon kääntyneet kohtaavat edelleen suurta painostusta erityisesti perheissään ja yhteisöissään.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vuosi 2021 oli Myanmarille ja maan kristitylle yhteisölle eräänlainen virstanpylväs. Helmikuun 2021 sotilasvallankaappauksen jälkeen taistelut ovat jatkuneet pääosin kristittyjen asuttamissa osavaltioissa, kuten Kachinissa, Karenissa ja Shanin pohjoisosassa. Kirkkoja on tuhottu ja kristittyjä tapettu myös Chinin osavaltiossa, ja kirkkoja ja pastoreita kohtaan on siellä hyökätty muutenkin. Kristittyjä on ajettu pois kodeistaan enemmän kuin koskaan aiemmin, ja he ovat päätyneet leireille, joissa heillä ei uskonsa tähden useinkaan ole riittävästi ruokaa eikä pääsyä asianmukaiseen terveydenhoitoon.

Nopeasti kasvaneessa kansalaistottelemattomuusliikkeessä (Civil Disobedience Movement, CDM) on mukana myös kristittyjä. Samalla kun tämä lähinnä rauhanomainen vastarinta on levinnyt, myös taistelut ovat lisääntyneet kaikkialla maassa. Sotilaita ei ole kaikista etnisistä ryhmistä, mutta mukana on jonkin verran kristittyjä.

Sotilasvallankaappauksesta alkunsa saaneet taistelut ovat tehneet kaikkien kristittyjen elämästä turvattomampaa. Sen lisäksi buddhalaisuudesta kristinuskoon kääntyneitä vastustavat sekä heidän asuinyhteisönsä että maan hallitus, ja Myanmaria nyt hallitseva sotilasjuntta kohdistaa iskuja maan etnisiin ryhmiin kuuluviin kristittyihin.

Millaista maassa on elää miehenä?

Myanmarissa miehiä värvätään usein sotilasjoukkoihin, kuten Kachinin itsenäisyysarmeijaan. Armeijassa kristittyjen miesten on erityisen vaikea harjoittaa uskontoaan. Myanmarin armeijan tiedetään määränneen kristittyjä pakkotyöhön estääkseen heitä osallistumasta sunnuntain jumalanpalveluksiin ja olemasta tekemisissä kristittyjen yhteisön kanssa. Nyt kun sotilasjuntta on ottanut vallan Myanmarissa, tällainen kontrolli todennäköisesti lisääntyy.

Millaista maassa on elää naisena?

Kaikkialla Myanmarissa kristityt kokevat, että heitä pidetään toisen luokan kansalaisina ja että heiltä puuttuu se lain suoja ja ne oikeudet, jotka buddhalaisella enemmistöllä on. Naisten asema on Myanmarissa miehille alisteinen.

Vuonna 2015 astui kuitenkin voimaan buddhalaisia naisia koskeva erityinen avioliittolaki, jonka mukaan ei-buddhalaisen aviomiehen on kunnioitettava vaimonsa buddhalaisuuden harjoittamista. Kristityillä tällaista suojaa ei ole.

Sen vuoksi kristittyjä naisia, jotka ovat naimisissa ei-kristittyjen miesten kanssa, painostetaan seuraamaan miestensä uskontoa. Koska naisilla ja nuorilla on perheissä vähiten valtaa, he joutuvat kristinuskoon kääntyessään myös herkästi kotiarestiin, mikä estää heitä osallistumasta yhteisönsä, myös kristittyjen yhteisön, elämään.

Naimisissa olevan kristityn naisen aviomies voi myös ottaa avioeron ja häätää vaimon perheen kodista, jolloin tämä menettää myös lastensa huoltajuuden.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors vahvistaa vainottuja uskovia Myanmarissa paikallisten yhteistyökumppaniensa avulla. Työhön kuuluu muun muassa kirjallisuuden levittämistä, opetuslapseus- ja muuta koulutusta sekä sosioekonomista apua.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala koskettaa ja pehmentää Myanmarin sotilasjohtajien sydämiä ja antaa heille rauhantahtoa ja halua elää sovinnossa kaikkien kanssa.

Rukoile, että Myanmarin kirkko polvistuu rukoilemaan rauhaa maalleen. Rukoile, että Jumala vahvistaa jokaista kristittyä ja elvyttää sen hengellisen elämän, joka on laimentunut poliittisen kuohunnan keskellä.

Kiitä Jumalaa vainoihin valmistavasta koulutuksesta, jonka Open Doorsin yhteistyökumppanit pitivät turvallisessa paikassa vuoden 2021 myrskyisten kuukausien aikana. Kiitä Jumalaa siitä, että kristityt rohkaistuivat muistamaan, että Jumala on heidän Isänsä.

Rakas Herra, rukoilemme myanmarilaisten sisartemme ja veljiemme kanssa. Pyydämme, että pidät huolta niiden kristittyjen jokapäiväisistä tarpeista, jotka ovat löytäneet Sinut, vaikka heidät kasvatettiin buddhalaisiksi. Näytä heille, miten paljon heitä rakastat. Näytä heille, että olet heidän Isänsä, vaikka he menettäisivät biologisen isänsä. Rukoilemme etnisiin ryhmiin kuuluvien kristittyjen puolesta, jotka ovat vaarassa sotilasvallankaappauksen takia. Suojele heitä ja auta heitä etsimään Sinun kasvojasi vapaudessa ja uskossa. Pyydämme kaikkia näitä asioita Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen.