Mauritania

20

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Mauritaniassa ei ole uskonnonvapautta, minkä vuoksi islamista on laitonta kääntyä toiseen uskontoon. Islamista kristinuskoon kääntyneiden kohtaama yhteisön painostus voi olla erittäin kovaa. Heidän katsotaan aiheuttavan häpeää suvulleen, joten heidät todennäköisesti karkotetaan tai pahoinpidellään. Jos kristityt kertovat uskostaan julkisesti, heitä voidaan oikeudessa syyttää uskosta luopumisesta, mikä johtaa vakaviin seurauksiin. Heitä voidaan myös syyttää terrorismista tai kyberrikollisuudesta. Kristittyjä on pidätetty ja syytetty “islamin loukkaamisesta ja kansallisen turvallisuuden heikentämisestä sekä Mauritanian pyhien periaatteiden uhkaamisesta”.

Mauritaniassa kristittyjen on todella vaikeaa kokoontua yhteen ja pitää jumalanpalveluksia. Islamista kääntyneille se on lähes mahdotonta. Myös ei-mauritanialaisen kristityn, kuten maahanmuuttajan tai avustustyöntekijän, mikä tahansa uskon ilmaisu voidaan nähdä syytteeseen johtavana muslimien käännyttämisenä.

Väkivaltaiset islamilaiset ääriryhmät, kuten yksi al-Qaidan haara, ovat erityisen aktiivisia maan itäisillä raja-alueilla ja uhkaavat sieltä löytyneitä kristittyjä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristityt kohtaavat Mauritaniassa edelleen äärimmäisen voimakasta painostusta lähes kaikilla elämän eri osa-alueilla. Se johtuu pääosin islamin hylänneiden kohtaamasta vakavasta vainosta, joka on hieman pahentunut viimeisen vuoden aikana.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kaikki muslimitaustaiset kristityt kohtaavat äärimmäistä painostusta perheissään ja yhteisöissään. Lähellä maan itäistä rajaa asuvia kristittyjä uhkaavat väkivaltaiset islamilaiset ääriryhmät.

Millaista maassa on elää miehenä?

Mauritaniassa vallitsee häpeän ja kunnian kulttuuri. Jos mies kääntyy kristinuskoon, hänet saatetaan karkottaa kotoaan ja eristää perheestään.

Millaista maassa on elää naisena?

Mauritanian heimoyhteiskunnassa tytöt pysyvät perheissään, kunnes he menevät naimisiin. Naiset ovat isiensä ja aviomiestensä auktoriteetin alaisia ja taloudellisesti heistä riippuvaisia. Islamin hylkäääminen vastoin miehen tahtoa merkitsee perheelle häpeää. Vain harvoissa tapauksissa perhe saattaa suhtautua tyttären uskoon avoimesti. Useimmiten kääntyminen johtaa kotiarestiin, kiusaamiseen, ruuan epäämiseen tai pakkoavioliittoon muslimimiehen kanssa. Mikäli vaimo jättää islaminuskon, hänestä on helppo ottaa ero. Tällöin nainen jää täysin ilman toimeentuloa.

Mauritaniassa avioliitot ovat järjestettyjä. Jos nuori nainen kääntyy kristityksi, hänen vanhempansa saattavat naittaa hänet muslimimiehelle, jonka vallan alle hän joutuu. Perhettään uhmaavalle muslimitaustaiselle kristitylle ei ole laillista tapaa päästä naimisiin kristityn miehen kanssa. Myös moniavioisuutta esiintyy edelleen.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Pohjois-Afrikan kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa. Se tarjoaa johtajuuskoulutusta ja toimeentulohankkeita, toimittaa Raamattuja sekä antaa tietoa, sielunhoitoa ja tukea opetuslapseuteen.

Rukoile:

Rukoile, että Mauritanian hallitus suhtautuisi avoimesti uskonnonvapauteen.

Rukoile kääntyneiden kristittyjen perheille hylkäämisen sijasta avointa mieltä ja sydäntä.

Rukoile Open Doorsin yhteistyökumppanien ja niiden kristittyjen puolesta, jotka työskentelevät salaisten kristittyjen hyväksi. Pyydä apua niille, jotka ovat uskonsa takia menettäneet kaiken.

Herra Jeesus, tuomme eteesi Mauritanian vainotun kirkon. Rukoilemme hallituksen virkamiehille valtavaa, uskonnonvapauden maahan tuovaa mielenmuutosta. Auta mauritanialaisia kristittyjä löytämään toisensa ja rohkaistumaan. Auta Open Doorsin yhteistyökumppaneita löytämään perheidensä hylkäämät kristityt ja salassa uskovat. Auta yhteistyökumppaneita tarjoamaan turvaa, tukea ja rakkautta. Aamen.