Malediivit

15

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Malediivien hallitus ylpeilee sillä, että maa on sataprosenttisesti sunnimuslimilainen. Kaikki uskonnolliset vähemmistöt jätetään huomiotta, ja jokaista kansalaista pidetään muslimina. Siten mikä tahansa poikkeus otetaan vakavasti. Jokaisen täytyy pukeutua islamilaisiin vaatteisiin ja noudattaa ramadan-paastoa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla pidätys ja yhteisön vaino.

Kristityksi kääntyneen täytyy seurata Jeesusta mahdollisimman salaisesti. Jos hänen uskonsa tulee ilmi, siitä todennäköisesti raportoidaan muslimijohtajille tai viranomaisille. Kristityltä voidaan riistää kansalaisuus tai hänelle voidaan antaa jopa kuolemanrangaistus.

Viranomaiset tarkkailevat myös saariryhmän matkailualalla työskenteleviä ulkomaalaisia kristittyjä. He voivat pitää jumalanpalveluksia ja häitä vain yksityistiloissa, kuten oman maansa lähetystössä. He eivät saa ilmaista uskoaan tai kertoa siitä paikallisille asukkaille. Jos he niin tekevät, heitä voidaan rangaista tai heidät voidaan karkottaa maasta tai jopa vangita useiksi vuosiksi.

Malediiveilla on väkivaltaisten islamilaisten ääriliikkeiden ryhmiä, muun muassa Syyriasta palanneita taistelijoita. Ne ovat uhka kristityille, mutta myös valtio kamppailee tämän haasteen kanssa.

Malediivien asukkaat muodostavat erittäin kiinteitä yhteisöjä. On hyvin vaikea puhua kenenkään kanssa tai tavata ketään salaisesti. Kristillinen usko on pidettävä niin salassa, että samassa perheessä saattaa olla kaksi uskovaa ilman että kumpikaan tietää toisen uskosta. Kahdenkeskinen rohkaisu ja ystävyys on valtava riski. Monet kristityt ja muiden vähemmistöuskontojen edustajat yrittävät lähteä maasta ja aloittaa uuden elämän muualla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne ei ole merkittävästi muuttunut. Malediivit pitää itseään edelleen sataprosenttisesti sunnimuslimimaana. Saaret on jälleen avattu turismille. Monet siirtotyöläiset ovat palanneet, samoin kuin turistit, joista valtion talous on riippuvainen. Tämän vuoksi Malediiveilla on enemmän muista maista tulleita kristittyjä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustasta kääntyneet kristityt kohtaavat Malediiveilla kaikkein vakavinta vainoa, sillä heitä ei virallisesti edes ole maassa. Kaikki islamista luopuvat menettävät kansalaisuutensa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Monet kristityt miehet yrittävät lähteä Malediiveilta perheineen fyysisten, sosiaalisten ja oikeudellisten riskien takia. Kirkon on hyvin vaikea kasvaa, kehittyä ja kouluttaa johtajia. Jos kristitty mies joutuu vankilaan, lähisuku kärsii sekä taloudellisesti että tunnetasolla. Todennäköisesti suvun lapsia kiusataan koulussa.

Millaista maassa on elää naisena?

Kun tyttöä tai naista epäillään kristityksi, häntä voidaan uhkailla tai painostaa avioliittoon muslimin kanssa. Hän saattaa myös joutua kotiväkivallan uhriksi. Naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on lisääntymässä, ja samalla kotiväkivalta muuttuu yhteiskunnan silmissä yhä hyväksytymmäksi, erityisesti rangaistuskeinona. Hyväksikäytön uhka on tehokas vainon väline uskovia kohtaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors hankkii rukoustukea Malediivien vainotuille kristityille.

Rukoile:

Pyydä uskonnonvapautta Malediiveille.

Pyydä keinoja, joiden avulla kristityt voisivat turvallisesti kommunikoida keskenään ja saisivat itselleen raamattumateriaalia.

Pyydä, että eristetyiksi itsensä tuntevat kristityt tuntisivat Jumalan läsnäolon ja rakkauden.

Herra Jumala, rukoilemme, että Malediivien johtajat sallisivat pian uskonnonvapauden ja huomaisivat, ettei uskoa voi pakottaa. Rukoilemme, että sinä avaisit salaisille kristityille mahdollisuuksia kommunikoida turvallisesti toistensa kanssa. Pyydämme, että he saisivat käsiinsä raamattumateriaalia, joka syventäisi heidän tietämystään ja uskoaan sinuun. Tee ihmeitä perheiden parissa, niin että miehet, vaimot ja lapset voisivat iloisesti seurata sinua yhdessä. Aamen.