Malediivit

16

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Valtion viranomaiset korostavat ylpeästi, että Malediivit on sataprosenttisen islamilainen valtio. Paikallisia valvotaan kaiken sen osalta, mikä poikkeaa Malediivien uskosta – erityisesti islamista pois kääntymisen osalta.

Kääntymiset raportoidaan muslimijohtajille, jolloin ei-muslimit voivat menettää kansalaisuutensa. Kristittynä eläminen on siksi vaarallista, eikä kristittyjen ole mahdollista tavata julkisena yhteisönä. Kokonaiset perheet saattavat todellisuudessa olla kristittyjä toisistaan tietämättä. Toisten kristittyjen tuen puute tukahduttaa kristittyjen hengellistä kasvua.

Useimmat Malediivien kristityt ovat kotoisin Intiasta ja Sri Lankasta, ja he työskentelevät maassa matkailualalla. Viranomaiset valvovat myös näitä kristittyjä, jolloin myös ulkomaalaisten kristittyjen on vaikea luoda omaa yhteisöään. Vaikka Malediivien islamilainen kulttuuri on ultrakonservatiivinen, yhä useammat islamistiryhmät ovat palanneet maahan ja vaarantaneet maan kristittyjen tilannetta entisestään.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistuva paine on pysynyt erittäin korkeana. Käännynnäisillä ei ole mahdollisuutta elää uskoaan arjessa todeksi. Muualta tulleilla kristityillä, jotka ovat usein vierastyöläisiä, ei ole mahdollisuutta kokoontua seurakuntana ilman pelkoa pidätyksestä ja karkotuksesta maasta. Marraskuussa 2018 valtaan astunut hallitus ei ole tehnyt konkreettisia muutoksia uskonnonvapauden edistämiseksi vaan on keskittyneempi sisäisiin poliittisiin ongelmiin. Covid-19-pandemian takia monet ulkomailta tulleet kristityt palasivat kotimaihinsa, ja matkailualan hitaasti palautuessa entiseen he ovat nyt palaamassa Malediivien painekattilaan.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Intian valtamerellä sijaitseva Malediivit koostuu noin 1 200 saaresta Intian lounaispuolella, ja on yksi maailman ylellisistä turistikohteista. Vaino tapahtuu kansainvälisen tutkinnan välttämiseksi kansainvälisille turisteille varattujen saarten ulkopuolella. Islamista kristityksi kääntyneet paikalliset ovat aina vaarassa paljastua ja tulla sekä valtion että paikallisyhteisön rangaitsemiksi.

Millaista maassa on elää miehenä?

Jos miehen saadaan selville uskovan salaa Jeesukseen, häntä todennäköisesti uhkaillaan ja pahoinpidellään tai hänet saatetaan myös vangita. Jos mies vangitaan, tämän koko perhe kärsii taloudellisen ja henkisen tuen puutteen takia. Lapset joutuvat myös todennäköisesti koulukiusatuiksi.

Maasta lähteminen on monille kristityille ainut vaihtoehto. Malediiveilla asuvilla muualta tulleilla kristityillä on tiukat rajat, ja he kokevat usein henkistä tuskaa nähdessään ympärillä olevien kärsimyksen. Heidän on oltava varovaisia, jotta he välttävät hallinnon tarkkailun sekä yhteisön ja perheen julmat vastaiskut.

Millaista maassa on elää naisena?

Malediiveilla kaikkien Jeesusta seuraavien on tehtävä se salassa. Naisen islamiin palauttamisen keinoja ovat muun muassa pakkoavioliitto, uhkailu, sanallinen väkivalta sekä muu väkivalta. Naisilla ei myöskään ole muuta vaihtoehtoa kuin pukeutua islamin mukaisiin vaatteisiin, sillä pukeutumisesta poikkeava nainen joutuu häirinnän kohteeksi.

Malediivinen tiukka sosiaalinen kontrolli sallii naisten huonon kohtelun kuten hyväksikäytön, raiskauksen ja seksuaalisen häirinnän. Painostuskeinot nähdään usein työkaluina, joilla nainen pidetään kurissa. Covid-19-liikkumisrajoitukset ovat pahentaneet tilannetta, minkä myötä naisiin ja lapsiin kohdistuvat perheväkivalta on kasvanut.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kokoaa rukousta Malediivien kristittyjen puolesta.

Rukoile:

Rukoile malediivilaisten uskovien puolesta, joiden on ylläpidettävä uskoaan salassa. Pyydä Jumalaa täyttämään heidän sydämensä Hänen läsnäolonsa ja hoivansa tunteella. Rukoile, että presidentti Solih ja hänen hallituksensa ottaisivat lempeämmän kannan kristittyihin ja muihin uskonnollisiin vähemmistöihin huomatessaan, kuinka monimuotoisuus rikastuttaa maan kulttuuria.

Pyydä Jumalaa ohjaamaan ja suojelemaan ulkomalta tulleita työntekijöitä heidän kohdatessaan turisteja ja paikallisia. Rukoile, että he voisivat olla ihmisiä Jeesuksen luokse vetävä suola ja valo.

Isä Jumala, olet kutsunut uskovat yhteyteen ja saamaan voimaa toisiltaan, silti on Malediivien kaltaisia paikkoja, joissa fyysisesti ja virtuaalisesti kokoontuminen on mahdotonta. Käytä Pyhää Henkeäsi valaisemaan ja rohkaisemaan salaisia uskovia, heidän kurkottaessaan uskossa Sinun puoleesi. Rohkaise ulkomailta Malediiveille menneitä kristittyjä työläisiä paljastamaan palvelijan sydämensä kaikille niille, keitä he kohtaavat. Liikuta hallituksen virkamiesten sydämiä niin, että kristityt saisivat kokoontua julkisesti ja puhua ympäri maata. Jeesuksen nimessä. Aamen.