Egypti

20

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen vaino Egyptissä tapahtuu usein paikallisyhteisön tasolla. Vainoa on monenlaista: niin kristittyjen naisten ahdistelemista kadulla kuin väkivaltaisia äärimuslimijoukkoja, jotka ajavat kodeistaan kokonaisia kristittyjen yhteisöjä. Jälkimmäisen kaltaisia tapauksia sattuu useimmiten Ylä-Egyptissä, jossa äärivanhoilliset islamistiset salafistiliikkeet ovat aktiivisia maaseudun yhteisöissä.

Kristittyjä kohdellaan useimmiten toisen luokan kansalaisina. Egyptin hallinto puhuu kristityistä positiiviseen sävyyn, mutta lakien toimeenpanon puute ja paikallisten viranomaisten haluttomuus suojella kristittyjä tekevät näistä alttiita kaikenlaisille hyökkäyksille.

Hallinnon itsevaltaisten otteiden takia kristityt eivät tunne pystyvänsä ilmaisemaan mielipidettään tilanteesta.
Seurakunnat ja muut kristittyjen ryhmät kohtaavat vaikeuksia yrittäessään rakentaa itselleen toimitiloja. Hankaluuksia aiheuttavat sekä valtion asettamat rajoitukset että yhteisöjen vihamielisyys ja väkivalta.

Muslimitaustaisiin kristittyihin kohdistuu omissa perheissä valtava paine palata islamiin. Valtio ei anna heille mahdollisuutta saada virallista tunnustusta kääntymykselleen.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen kohtaamat haasteet Egyptissä ovat pitkälti samat kuin ennenkin, vaikka väkivaltaa esiintyikin tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna. Väheneminen liittyy todennäköisesti koronarajoituksiin: kristittyjen toiminta on kaiken kaikkiaan vähentynyt, minkä takia se ei myöskään ole aiheuttanut yhtä paljon pahennusta kuin ennen. Myös mahdolliset väkivaltaisuuksien tekijät ovat olleet poissa kaduilta koronasulkujen takia. Suurin uhka islamista kääntyneille kristityille tulee edelleen perheenjäsenten taholta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurin osa vainosta tapahtuu Ylä-Egyptissä, joka tunnetaan islamin tulkinnassaan vanhoillisempana ja äärimmäisempänä alueena kuin Egyptin pohjoisosa. Al-Minyan kuvernoraatti on tunnettu kristittyihin kohdistuvien hyökkäyksien suuresta määrästä.

Myös Pohjois-Egyptin köyhempien alueiden kristityt kokevat samankaltaista vainoa. Islamistisilla ääriryhmillä kuten Muslimiveljeskunnalla on maanlaajuinen kannatus, mutta väkivaltaiset islamistiset militantit toimivat avoimesti vain koillisessa, Siinain niemimaalla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä kaapataan säännöllisesti, usein lunnaiden vaatimiseksi. Kaappaukset saavat aikaan pelkoa paikallisessa kristittyjen yhteisössä. Kristityt miehet saavat myös perättömiä syytöksiä sosiaalisen median kautta.

Kristittyjen miesten on myös vaikea löytää töitä Egyptissä, etenkin maaseudulla. Esimerkiksi erään kristityn miehen perustettua jälkiruokia myyvän yrityksen muslimi aloitti samojen tuotteiden myymisen ja kehotti muita muslimeita olemaan ostamatta kristityltä. Tämän seurauksena kristitty joutui lopettamaan yristystoimintansa.

Egyptissä miehet hankkivat useimmiten elannon perheelle, joten huonot työllisyysnäkymät luovat perheissä painetta. Kristityt miehet voivat tuntea houkutusta kääntyä islamiin paremman taloudellisen menestyksen toivossa.

Millaista maassa on elää naisena?

Egyptillä on ollut Lähi-idässä maine maana, jossa naisiin kohdistuvaa ahdistelua ja väkivaltaa on suhteellisen paljon.

Kristittyihin tyttöihin ja naisiin kohdistuu usein groomausta, raiskauksia ja pakkokäännytyksiä, jotta heidät saataisiin naimisiin muslimimiesten kanssa. Erityisen paljon tätä tapahtuu maaseudulla ja köyhillä alueilla.

Nuoretkin tytöt ovat alttiita naittamiselle, mitä edesauttaa se, että paikallisessa perinteessä mennään naimisiin tyypillisesti nuorena. Kohteeksi joutuvat myös vanhemmat kristityt naiset, joiden miehet usein työskentelevät kauempana. Poliisit suhtautuvat asiaan usein piittaamattomasti ja jotkut jopa osallistuvat naisten ahdisteluun. Monet kristityt naiset elävät pelossa eivätkä uskalla matkustaa yksin.

Muslimitaustaisia kristittyjä naisia voidaan myös laittaa kotiarestiin, pahoinpidellä, tehdä perinnöttömäksi, kiduttaa tai jopa tappaa. Heitä voi kohdata myös avioero uskon takia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten yhteistyökumppanien välityksellä Egyptissä. Tuemme kirkkoa seuraavilla osa-alueilla: lukutaito- ja opetuskoulutus, oikeusapu, terveydenhoito sekä nuorten, naisten ja perheiden toiminta.

Rukoile:

Rukoile, että kristityt miehet saisivat vakituista ja mielekästä työtä elättääkseen perheensä. Rukoile turvaa ja hyvää elämää kristityille naisille.

Rukoile, että Jumala saisi aikaan muutoksen vaikutusvaltaisissa paikallisissa johtajissa, jotta he huomaisivat kristittyjen panoksen yhteisössä ja arvostaisivat sitä.

Isä Jumala, näemme, että monet veljistämme ja sisaristamme Egyptissä surevat ja ovat peloissaan, koska heitä vainotaan Jeesuksen seuraamisen tähden. Anna rauhasi heidän sydämiinsä ja täytä heidät uudella toivolla, ilolla ja uskolla. Varjele lapsiasi. Loistakoon rakkautesi heistä ja vetäköön monia sinun luoksesi. Aamen.