Egypti

35

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Egyptin kristittyjen mukaan uskonnonvapauden loukkauksia koetaan pääasiassa yhteisön elämässä. Tapaukset vaihtelevat. Kadulla käveleviä naisia voidaan häiritä. Vihainen muslimijoukko saattaa pakottaa kristittyjen yhteisön muuttamaan pois ja takavarikoi heidän talonsa ja omaisuutensa. Tällaista tapahtuu eniten Ylä-Egyptin maaseutuyhteisöissä, joissa vaikuttavat voimakkaasti salafistiset liikkeet. Islamistinen Salafi al-Nour -puolue jatkaa toimintaansa, vaikka maan perustuslaki kieltää uskonnolliset puolueet. Niiden vaikutus on merkittävä maaseutuyhteisöissä, joissa on paljon luku- ja kirjoitustaidottomuutta ja työttömyyttä.

Presidentti al-Sisi puhuu säännöllisesti positiiviseen sävyyn Egyptin kristillisestä yhteisöstä. Koska lakeja ei kuitenkaan panna täytäntöön eivätkä paikalliset viranomaiset halua suojella kristittyjä, nämä ovat alttiita hyökkäyksille erityisesti Pohjois-Egyptissä. Ongelmia aiheuttavat erityisesti yhteisön vihamielisyys ja jengiväkivalta. Lisäksi itsevaltaisen hallinnon toiminnan arvostelu on kohtalokasta kirkon johtajille ja muille kristityille. Uusien kirkkojen rakentamista rajoitetaan huolimatta presidentin lupauksesta, että kaikkien asuinalueiden kirkot rekisteröidään virallisesti.

Muslimitaustaisten kristittyjen on vaikea harjoittaa uskontoaan, koska perheet painostavat heitä palaamaan islamiin. Valtio ei myöskään salli kääntymisen virallistamista millään tavalla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Egypti on pudonnut World Watch List -raportissa 15 sijaa. Pääasiallisena syynä on raporttien vähentyminen kristittyihin kohdistuvasta väkivallasta, mukaan lukien murhat ja omaisuuteen kajoaminen. (Elokuussa 2022 raportoitiin yhdeksän kirkkorakennuksen paloa, mutta suurimmassa osassa syttymissyy jäi epäselväksi.) Kristittyjen vaino on tasoltaan kuitenkin erittäin vakavaa. Viime vuoden aikana muun muassa surmattiin ainakin viisi kristittyä ja yli 20 kristityn kimppuun hyökättiin. Lisäksi Egyptin turvallisuuspalvelu pidätti ja pahoinpiteli huomattavan monia islamista kristinuskoon kääntyneitä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurimmassa vaarassa ovat maan eteläosassa, Ylä-Egyptissä ja pohjoisessa sekä Niilin suiston maaseudulla asuvat kristityt. Ääri-islamilaiset liikkeet ovat aktiivisimpia näillä alueilla. Islamista kääntyneet kristityt ovat erityisen alttiita väkivaltaiselle vainolle.

Millaista maassa on elää miehenä?

Maan hallitus puhuu kristityistä myönteisesti, mutta todellisuus on toisenlainen. Egyptissä sorretaan miehiä, joilla on kristillinen nimi tai tausta. Heidän on vaikea löytää töitä, ja he ovat aliedustettuina korkeissa virka-asemissa. Kristityiksi kääntyneet miehet joutuvat häirinnän kohteiksi.

Kristittyjä on pidätetty ja vangittu sosiaalisen median julkaisujensa vuoksi, jos niiden on katsottu pilkkaavan islamia.

Kirkon johtajista suurin osa on miehiä. Heidän oikeuksiaan poljetaan erityisen herkästi, koska heidät on helppo tunnistaa kristityiksi. Pappien ahdistelu ja murhat ovat herättäneet pelkoa ja avuttomuuden tunteita kristittyjen yhteisössä. Moni kristitty on muuttanut pois Egyptistä.

Millaista maassa on elää naisena?

Haavoittuvimmassa asemassa ovat muslimitaustasta kristinuskoon kääntyneet naiset. Perheen kunnian puolustamiseksi heitä uhkaavat eristäminen ja kotiin sulkeminen, hyväksikäyttö tai jopa tappaminen. Mikäli he ovat naimisissa, aviopuolisot todennäköisesti ottavat heistä eron ja jättävät heidät vaille taloudellista tukea. Usein naisilta otetaan myös lapset ja omaisuus.

Ääri-islamilaiset liikkeet toimivat aktiivisesti maaseutualueilla, erityisesti Etelä-Egyptin kaupungeissa. Raporttien mukaan alueiden kristittyjä naisia ja myös nuoria tyttöjä yritetään saada naimisiin seksuaalisen houkuttelun, raiskausten ja pakkokäännytyksen avulla. Uhka kohdistuu myös naimisissa oleviin naisiin heidän miestensä työskennellessä muualla. Monet alueen naiset elävätkin pelossa.

Vaikka edistystä on tapahtunut, Lähi-idän maista Egyptissä naisiin kohdistuu eniten seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Erään tutkimuksen mukaan Kairo on naisille maailman vaarallisin suurkaupunki.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Egyptin kirkkoa paikallisten yhteistyökumppaniensa avulla. Työmuotoina ovat luku- ja kirjoitustaidon opettaminen, koulutustuki, oikeusapu, lääketieteellinen apu sekä nuorille, perheille ja naisille suunnatut palvelut.

Rukoile:

Rukoile, että viranomaiset suojelisivat kristittyjen laillisia oikeuksia.

Pyydä Jumalan varjelusta ja voimaa muslimitaustasta kääntyneille uusille kristityille.

Rukoile, että Egyptin kristittyjen rakkaus ja rohkeus vaikuttaisivat heidän lähipiirinsä ihmisiin ja vetäisivät monia Kristuksen luokse.

Isä Jumala, pyydämme oikeudenmukaisuutta egyptiläisille veljillemme ja sisarillemme, joiden oikeudet on riistetty. Vaarassa oleville rukoilemme sinun voimaasi, rohkeuttasi, rauhaasi ja suojeluasi. Vahvista Egyptin vanhaa kirkkoa niin, että se loistaisi kirkkaasti valoasi ja vetäisi paljon ihmisiä luoksesi myös vainon keskellä. Aamen.