Egypti

38

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Egyptissä vainoa tapahtuu pääasiassa yhteisötasolla. Kristittyjä syrjitään säännönmukaisesti siksi, että he seuraavat Jeesusta. Mies voi menettää työpaikkansa tai jäädä vaille työmahdollisuuksia, naisia ahdistellaan kadulla, kristittyjä lapsia kiusataan koulussa, ja joskus harvoin äärimuslimit voivat pakottaa kristityt pakenemaan yhteisöstä syyttäen heitä jumalanpilkasta. Tämä on yleisintä Ylä-Egyptissä, erityisesti maaseudulla, missä islamilaiset ääriryhmät ovat aktiivisia.

Presidentti al-Sisi ja hänen hallituksensa puhuvat säännöllisesti myönteisesti Egyptin kristittyjen yhteisöstä, jolla on koptikirkon myötä pitkä historia.

Al-Sisi sisällyttää tarkoituksella sekä muslimit että kristityt egyptiläiseen identiteettiin. Sama asenne ei kuitenkaan aina ulotu suurten kaupunkikeskusten ulkopuolelle. Viranomaisten tiedetään sivuuttavan tai vähättelevän egyptiläisten kristittyjen huolenaiheita. Kristityillä on myös vaikeuksia saada lupia uusille kirkkorakennuksille, joskin tilanne on parantunut viime vuosina. Autoritaarisen hallintotavan vuoksi epäoikeudenmukaisuudesta puhuminen on kuitenkin suurelta osin turhaa ja voi olla vaarallista.

Islamista luopuneet kristityt kokevat vakavinta vainoa. Perhe ja yhteisö painostavat heitä ankarasti palaamaan islaminuskoon. Egyptin turvallisuuspalvelun tiedetään pidättävän ja pelottelevan kääntyneitä, jotta nämä vaikenisivat kääntymisestään. Valtio estää myös kääntyneiden tunnustamisen virallisesti kristityiksi.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Egyptiläisessä yhteiskunnassa on edelleen vaikea seurata Jeesusta. Myönteistäkin kehitystä on tosin tapahtunut. Hallitus on luvannut varmistaa, että kirkkorakennukset hyväksytään, ja Siinain alueen ääri-islamistit on pääosin nujerrettu. Maaseudulla sekä kaupunkialueilla, joiden sosioekonominen kehitys on heikkoa, kristityt ovat edelleen vaarassa joutua väkivallan ja syrjinnän kohteeksi. Tänä vuonna on kirjattu useita kristittyihin kohdistuneita hyökkäyksiä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Islamista luopuneet joutuvat kärsimään perheensä, yhteisönsä ja turvallisuuspalvelun vainoa. Myös Ylä-Egyptin maaseutualueiden kristityt kokevat vainoa ja syrjintää.

Millaista maassa on elää miehenä?

Monet Egyptin kristityt miehet sanovat tuntevansa itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Työttömyys on ylipäätään valtava ongelma Egyptissä, mutta joillakin alueilla nuorten kristittyjen miesten työpaikkojen saanti estetään, mikä antaa mahdollisuuden hyväksikäyttöön työmarkkinoilla. Miehet voivat kokea työpaikkasyrjintää myös nimensä vuoksi, sillä se paljastaa uskonnollisen identiteetin.

Seurakuntien johtajat, joista suurin osa on miehiä, ovat erityisen alttiita oikeuksiensa loukkaamiselle. Papiston ahdistelu, jopa murhat, ovat herättäneet pelkoa ja voimattomuutta kristillisessä yhteisössä. Myös epäoikeudenmukaisuutta kritisoivat ovat vaarassa. Islamista luopuneet miehet saattavat joutua niin voimakkaan vainon kohteeksi, että joutuvat lopulta pakenemaan maasta.

Millaista maassa on elää naisena?

Egyptin maaseutualueilla nuoret kristityt naiset voivat joutua ääri-islamistien seksuaalisen häirinnän kohteiksi. Useiden naisten raportoidaan kadonneen epäselvissä olosuhteissa, kuten suhteissa muslimimiesten kanssa ympäristössä, jossa vallitsee vahva kunnia- ja häpeäkulttuuri ja epätasapaino muslimienemmistön ja kristittyn vähemmistön välillä.

Islaminuskosta luopuvat egyptiläiset naiset ja tytöt joutuvat ankaraan painostukseen ja vainoon. Heitä voidaan pitää kotiarestissa, pahoinpidellä tai jopa tappaa perheen kunnian puolustamiseksi. Jos kristitty nainen on naimisissa muslimin kanssa, puoliso todennäköisesti hylkää hänet jättäen hänet ilman taloudellista tukea. Naiset voivat myös menettää lapsensa ja kaikki perintöoikeutensa.

Egyptiläinen kulttuuri ei juuri auta kristittyjen naisten asemaa, sillä seksuaalinen häirintä ja väkivalta naisia kohtaan ovat maassa arkipäivää. Nämä vainon ilmentymät vaikuttavat uskovien naisten elämään.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Egyptin kirkkoa paikallisten yhteistyökumppaniensa avulla. Työmuotoina ovat luku- ja kirjoitustaidon opettaminen, koulutustuki, oikeusapu, lääketieteellinen apu sekä nuorille, perheille ja naisille suunnatut palvelut.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala on turvana Egyptin kristityille, jotka luopuvat islaminuskosta ja seuraavat Jeesusta. Pyydä, että Hän auttaa heitä löytämään yhteyden toisiinsa.
Rukoile kristittyjen oikeuksien puolesta, niin että he vapautuisivat syrjinnästä.