Palestiinalaisalueet

60

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Palestiinalainen yhteiskunta on konservatiivinen ja usein klaanirakenteinen. Tämä vaikuttaa suoraan muslimien mahdollisuuksiin kääntyä kristityiksi. Islamista kääntymistä ei nähdä vain uskonnollisena uskollisuuden kohteen muutoksena vaan myös identiteetin muutoksena. Kääntyminen nähdään selän kääntämisenä omalle (laajennetulle) perheelle ja kasvatuksessa saaduille arvoille. Sitä pidetään myös epäkunnioittavana tekona. Perheen kunnia on yhteiskunnassa keskeinen tekijä.

Israelin määräysvalta Länsirannalla ja luja ote Gazasta luo turvattomuuden tunnetta sekä rajoittaa alueen taloudellista kehitystä ja asukkaiden liikkumismahdollisuuksia. Siten se eristää kristityt yhteisöt Länsirannalle.

Monet kristityt eivät näe tulevaisuuttaan palestiinalaisalueilla, koska toivoa tilanteen poliittisesta ratkaisusta ei ole ollut, ja muuttavat siksi muualle maailmaan. Yleinen tunne Palestiinan kristittyjen sekä muiden ei-juutalaisten keskuudessa on se, että heille ei anneta tilaa elää ihmisarvoista elämää Länsirannalla.

Sekä Fatah että Hamas yrittävät kaikin tarvittavin keinoin ylläpitää valtaansa. Ilmaisunvapaus ja sen vuoksi myös uskonnonvapaus on rajoitettua. Jos seurakuntajohtajat arvostelevat viranomaisia tai islamin hallitsevaa asemaa yhteiskunnassa, sillä voi erityisesti Gazan alueella olla kielteisiä seurauksia.