Uutiset
01.07.2021

London School of Economics: Hindunationalistit puhdistavat Intiaa uskonnollisista vähemmistöistä

Hindutva-järjestöjen jatkuvat disinformaatiokampanjat, väkivaltaa lietsova puhe ja syrjintä pyrkivät puhdistamaan Intian uskonnollisista vähemmistöistä. Näin tiivistää uusi London School of Economics -yliopiston riippumaton tutkimusraportti.

Tänään julkaistu Tuhoisat valheet -raportti kuvaa Intian uskonnollisten vähemmistöjen kuten kristittyjen ja muslimien kohtaamaa alueellista mutta järjestelmällistä väkivaltaa, jonka takana ovat vihaa ja vastakkainasettelua lietsovat hindunationalistit.

Hindunationalismilla tarkoitetaan Hindutva-ideologiaa kannattavia äärioikeistolaisia tahoja, jotka voivat olla valtiollisia ja ei-valtiollisia. Niille keskeistä on nationalistinen ajattelu, jonka mukaan Intia on hinduvaltio ja ”oikeat” intialaiset käsitetään vain hindulaisina.

Äärihindut eivät suvaitse Hindutva-teologian ulkopuolisia, vierasperäisiksi katsottuja uskontoja, eikä niihin ole hyväksyttävää kääntyä.

Raportin mukaan Intian uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa vainoa ei voida selittää satunnaisina yksittäistapauksina, vaan kyse on systemaattisesta, tarkoitushakuisesta liikehdinnästä, jonka kohteeksi joutuvia henkilöitä ja yhteisöjä uhkaa tosiasiallisesti välitön hengenvaara.

Hindunationalistien julkinen tavoite on hävittää kristityt ja muslimit maasta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Alueelliset johtajat, poliisi ja tiedotusvälineet ummistavat silmänsä hyökkäyksiltä tai jopa suvaitsevat niitä pysyäkseen vaikutusvaltaisten nationalististen järjestöjen suosiossa. Raportissa käsitellyistä tapaustutkimuksista kuusi koskee kristittyihin ja kaksi muslimeihin kohdistunutta alueellista vainoa.

Hindutva-liikkeen vaikutus mediaympäristöön ja paikallishallintoon

Uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuva väkivalta ja uhkailu saavat Intiassa voimansa ensisijaisesti sosiaalisesta mediasta. Hyökkäykset kuvataan ja julkaistaan somessa toisten nationalistiryhmien tiedoksi ja tapahtumien oman tulkinnan edistämiseksi.

Niinä harvoina kertoina, kun valtavirtaa edustavat tiedotusvälineet kertovat hyökkäyksistä, ne toistavat kyseenalaistamatta syyllisten versiota tapahtumista eivätkä halua puhua uhrien kanssa. Samat mediatoimijat myös levittävät vääriä, uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvia syytöksiä, joiden mukaan näiden väitetään esimerkiksi tahallaan tartuttaneen koronavirusta hinduihin.

Tutkijaryhmä suosittaa äärioikeistolaisten Hindutva-toimijoiden pikaista tuomitsemista.

Myös uskonharjoittamiseen liittyvät rakennukset ja muut pyhät paikat joutuvat säännöllisesti tuhopolttojen kohteeksi. Viranomaiset kuitenkin kieltäytyvät tunnustamasta näitä ja muita vähemmistöihin kohdistuvia rikoksia ja asettamasta ketään syytteeseen.

Vainon laajuus ja muodot vaihtelevat alueellisesti, mutta osa Intian osavaltioista edistää väkivaltaisuuksia myös lainsäädännöllisesti. Kahdeksan osavaltiota on kriminalisoinut ”pakkokäännytykset” eli esimerkiksi painostukseen, lahjontaan ja valheelliseen tietoon perustuvat kääntymiset. Lakia kuitenkin käytetään myös välineenä rankaista uskonnollisia vähemmistöjä ”pakkokäännytyksistä” myös laillisen uskonnonharjoituksen yhteydessä.

Kansainväliset yhteisöt sekä talous- ja media-alan toimijat osana ratkaisua

Raportti esittää kiireellisiä suosituksia sekä kansainvälisille yhteisöille ja talousalan organisaatioille että sosiaalisen median yrityksille ja tiedotusvälineille Etelä-Aasiassa.

Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä pidetään kansainvälisen selvityskomission lähettämistä uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten määrän kartoittamiseksi. Lisäksi kiinnitetään huomioita vainottujen yhteisöjen tukemiseen ja vainoa harjoittavien tahojen asettamiseen oikeudelliseen vastuuseen toiminnastaan.

”Kansainvälinen yhteisö ei voi enää sivuuttaa Intian tapahtumia. Uskonnollisten vähemmistöjen järjestelmällinen vainoaminen tulee tutkia perusteellisesti”, Suomen Open Doorsin toiminnanjohtaja Johanna Kultalahti sanoo.

Tutkijaryhmä suosittaa myös valtiollisten ja ei-valtiollisten, äärioikeistolaisten Hindutva-toimijoiden pikaista tuomitsemista kansainvälisen yhteisön taholta ja erilaisten kansainvälisten sopimusten solmimisen ehdollistamista ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.

Sosiaalisen median palveluntarjoajille suositetaan puolestaan viestintäalustojen moderoinnin lisäämistä, jotta paikalliseen syrjintään, häirintään ja väkivaltaan voidaan puuttua. Lisäksi raportissa esitetään algoritmien muuttamista siten, että ne tunnistavat uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa ihmisarvon halventamista ja yllytystä vihaan Etelä-Aasiassa. Keskeistä on myös vihaa lietsovaa materiaalia levittävien käyttäjätilien välitön sulkeminen.

Lue raportti ja sen suomenkielinen tiivistelmä

Tutkimuksen on tuottanut London School of Economics and Politicial Science -yliopiston Intiassa oleva tutkimusryhmä helmi-maaliskuussa 2021. Tiedot kerättiin paikkakunnilta, joilla oli ilmoitettu olevan kristittyihin tai muslimeihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tutkimus on Open Doors Internationalin tilaama.