Uutiset
25.01.2023

Lasten ja nuorten vainotrendit: viettely, pakkoavioliitto ja sukupolvien hajaannus

Kristityt pojat ja tytöt kasvavat köyhyyden ja konfliktien kaltaisten vakavien haasteiden keskellä niin Keski-Afrikan savitiilitaloissa kuin Kaakkois-Aasian tuhkakivikaupungeissa. He kohtaavat myös vakavaa ja monitahoista uskonnollista vainoa.

Tilanne on huolestuttava: Jumalan vainotun seurakunnan lapset eivät säästy mitä pahaenteisimmiltä ja loukkaavimmilta taktiikoilta, joilla heitä yritetään estää kasvamasta kristillisessä uskossa.

Lapset ja nuoret ovat ainutlaatuinen väestöryhmä, koska he ovat elämänsä kasvuvaiheessa. Tämän vaiheen kokemukset voivat muovata heidän tulevaisuuden polkujaan. Emme ehkä kuitenkaan ole aina tietoisia siitä, miten uskonnolliset vainoajat manipuloivat tätä herkkää elämänvaihetta.

Tämä käy piinallisen selväksi, kun tutkimme uskonnollista vainoa seurakunnan nuorinta sukupolvea kohtaan. Erityisesti tyttölapset ovat kaikkein haavoittuvimpia ja ehkä pahiten kärsineitä.

Lue lisää lasten ja nuorten vainoraportista

Kohdennettua viettelyä

Vaikka sekä pojat että tytöt kohtaavat erilaisia vainotaktiikoita, erityisesti tyttölapset ovat alttiita kohdennetulle viettelylle. Uskonnollisessa vainossa käytetyssä viettelyssä hyödynnetään romanttisia huomionosoituksia, lupauksia suhteesta tai seksuaalista vetovoimaa, joiden tarkoitus on johtaa nuori tyttö pois hänen valitsemaltaan uskon polulta.

Tämä ihmissuhteita hyödyntävä tekniikka perustuu ihmisen tarpeeseen kuulua johonkin ja tulla rakastetuksi. Se pyrkii hyödyntämään seurakunnan opetusta avioliitosta ja perheestä erityisesti aikuisuuteen kypsyvien nuorten tyttöjen kohdalla.

Nuoret tytöt voivat kokea perheen perustamisen ainoaksi tavaksi ansaita arvostusta kristillisessä yhteisössään.

Monet tutkittujen maiden nuorista naisista ovat koko kasvuikänsä saaneet kuulla, että heidän suurin elämänilonsa tulee löytymään vaimon ja äidin rooleista. On korostettu, että neitsyys on suurin lahja, jota pitää varjella avioliittoon asti.

Vaikka tarkoitamme hyvää, kun seurakuntana korostamme perheen merkitystä, nuori tyttö saattaa kokea tämän ainoaksi tavaksi ansaita yhteisön arvostus. Tämä voi asettaa hänet alttiiksi vainolle.

Kristityt tytöt kohtaavat yleisimmin vainoa seksuaalisen väkivallan, pakkoavioliiton tai sieppauksen muodossa. Kolumbialainen Valentina on pastorin tytär ja asuu jatkuvan sieppausuhkan takia ympärivuotisesti Open Doorsin ylläpitämässä Lasten keskuksessa.

Avioliitto painostuskeinona

Mikäli nuori nainen kokee painetta mennä naimisiin, ei-kristitty mies voi saada hänet tuntemaan olonsa erityiseksi ja arvostetuksi. Kun hänen nuori sydämensä alkaa nojautua ei-kristittyyn ihailijaan, hän on altis lisäpainostukselle.

Mies saattaa mitä lempeämmin kysyä, että “eikö heidän tulisi olla yhtä mieltä myös uskonnon osalta”. Hän saattaa myös vielä seurustelun aikana vaikuttaa hyvin suvaitsevalta nuoren naisen uskontoa kohtaan.

Avioliitto voi olla perheen kannustama keino säilyttää epäraamatullinen käsitys kunniasta.

Tytön ollessa haavoittuvaisessa asemassa seksuaalinen väkivalta ja sosiaalinen paine pakottavat hänen perheensä usein harkitsemaan avioliittoa. Näin pyritään säilyttämään epäraamatullinen käsitys kunniasta. Jotkut tytöt menevät naimisiin ilman oman perheensä läsnäoloa.

Häätilaisuus ei välttämättä vastaa kuvitelmaa valoisasta ja iloisesta perhetapahtumasta, vaan se saattaa olla kiireinen ja ehkä salainen tapahtuma. Naimisiinmenon jälkeen totuus suhteesta paljastuu: Se oli vain temppu, kohdennettua viettelyä. Tästä seuraa seksuaalista väkivaltaa, toisinaan kotiaresti ja lopulta pakkokäännytys.

Häpeä eristää seurakunnasta

Vuoden avioliiton jälkeen, kun mahdollinen raskaus on alkanut, mies ottaa naisesta usein eron ja vaatii lapsen huoltajuutta.

Mikäli nainen ei uskalla ottaa eronneen naisen taakka, hän jää aviomiehensä luokse elinikäiseksi seksiorjaksi ja taloudenhoitajaksi. Toinen mahdollisuus on, että hänet palautetaan ”häpeällisesti” perheensä luokse.

Lopputulos on kuitenkin sama. Jälleen yksi kristitty nuori nainen on käytännössä poistettu seurakunnan yhteisestä tulevaisuudesta.

Nuorelle naiselle ei todennäköisesti uskota tämän jälkeen minkäänlaista palvelutyötä tai koulutusta, jotta hän voisi kasvaa hengellisten lahjojensa suhteen. On myös epätodennäköistä, että hän menisi uudelleen naimisiin kristityn miehen kanssa, koska häntä pidetään pilalle menneenä.

Mikä pahinta, tytön oman äidin ja isoäidin unelmia on näin käytetty epäsuorasti uskonnollisen vainon aseena.

Joukko alakouluikäisiä lapsia on pöydän ympärillä piirtämässä samalla kun heidän naisopettajansa seisoo valkoisen taulun edessä selkäpäin kameraan.
Poikiin kohdistuvan vainon muodoista yleisimmät ovat fyysinen ja henkinen väkivalta sekä pakkovärvääminen armeijaan. Kuvassa irakilaisia lapsia piirtämässä toivosta Qaraqoshissa sijaitsevassa Open Doorsin Toivon keskuksessa.

Sukupolvien jakautuminen

Yksi vuoden 2022 lasten vainotutkimuksessa havaituista 30 vainotaktiikasta liittyy siihen, miten lasten ja nuorten uskonnollinen vainoaminen voi nopeuttaa sukupolvien välisen suhteen särkymistä seurakunnan sisällä.

Mikäli perimmäisenä tavoitteena on hävittää kristinusko yhteisöistä kokonaan, on strategisesti järkevää katkaista siteet vanhempien ja nuorempien sukupolvien välillä. Jos sukupolvet voidaan kääntää toisiaan vastaan, perhe jatkaa vainoajien suunnitelman toteuttamista.

Toinen vielä petollisempi tapa saada aikaan sukupolvien välinen riita on kääntää uskonnonvapauden käsite hienovaraisesti päälaelleen. Mikäli kohdennetun viettelyn jälkeen tytön perhe protestoi, että hän on jättänyt kristilliset juurensa, perhettä voidaan syyttää lapsensa uskonnonvapauden loukkaamisesta.

Seurakunnan ja vanhempien vastuu

Jeesuksen seuraajina meillä on vaihtoehto. Ilosanoma Jeesuksesta on voimakas vastalääke, jolla on voima peittää ja muuttaa nuo kauheat hetket vietellyiksi joutuneiden elämästä. Turvallisella, tukea tarjoavalla seurakunnalla on tärkeä asema sukupolvien välisissä suhteissa.

Vihamielisissä ympäristöissä seurakunta voi tunnistaa lasten ja nuorten luontaisen arvon, toimia  rohkaisun paikkana ja edistää sukupolvien välistä ymmärrystä.

Erityisesti 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset voivat usein toimia siltana sukupolvien välillä ja lisätä niiden keskinäistä ymmärrystä.

Johtajilla ja vanhemmilla on vastuu vahvistaa omien nuortensa kiintymystä sekä kuulumisen tunnetta. Tästä huolimatta monet johtajat eivät ehkä koe olevansa riittävän hyvin varustettuja, jotta he voisivat täysin ymmärtää nuorten seurakuntalaistensa kokemuksia ja vastata heidän tarpeisiinsa. 

Erityisesti 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset voivatkin usein toimia siltana sukupolvien välillä ja lisätä niiden keskinäistä ymmärrystä. He voivat auttaa murtamaan hiljaisuutta, joka pahimmillaan johtaa siihen, että seurakunta ei huomioi nuorten kohtaamaa painetta ollenkaan.

Yksi käytännöllisistä keinoista suojella nuorta sukupolvea kohdennetulta viettelyltä on auttaa heitä näkemään seurakunta paikkana, missä heidän erityisiä vahvuuksiaan arvostetaan ja annetaan niille tilaa kukoistaa. 

Muokattu versio Helene Fisherin ja Elizabeth Lane Millerin alkuperäisestä artikkelista International Day of the Girl Child: Predatory religious persecution and targeted seduction (Missio Nexus 11.10.2022).