Pyydetään Taivaan Isän siunausta kristityille, jotka suunnittelevat jouluajan tilaisuuksia tuhansille elokuun tulvien uhreille. Vain harvat laosilaiset viettävät joulua. Rukoillaan, että Kristuksen valo saa loistaa näissä tapahtumissa heidän elämäänsä.

Matt. 10:40 Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.