Uutiset
09.04.2021

Koronavirus lisännyt kristittyihin kohdistuvaa ihmiskauppaa

Maailmanlaajan koronakriisin aiheuttama myllerrys on kuluneen vuoden aikana muuttanut ihmisten käyttäytymistä suuresti. Tämä muutos on entisestään lisännyt vähemmistökristittyjen, niin miesten kuin naisten, paineita selvitä taloudellisesti ja pitää perheensä turvassa. Heidän tilanteensa on pahentunut erityisesti niillä alueilla, jotka ovat olleet herkästi haavoittuvia aikaisemminkin, ”normaaleina” vainon aikoina.

 

Vuonna 2020 ihmiset eri puolilla maailmaa joutuivat kärsimään paljon. Monet menettivät työpaikkansa, ruoka-apu ei saavuttanut kaikkia tarvitsevia, ja pitkittynyt ja tiivis kotonaolo aiheutti jännitteitä kodeissa. Kriisin seurauksena työttömyys on noussut pilviin, toimeentulon rajoilla eläviä uhkaa nääntyminen nälkään ja perheväkivallan ja kunniamurhien määrä on kasvanut rajusti. Kaikki tämä kertoo tuhosta, jota koronakriisi on aiheuttanut välittömien terveysongelmien lisäksi.

Osassa Länsi-Afrikkaa on koettu äärimmäisen väkivaltaisia tilanteita, etenkin uutisista tutussa Pohjois-Nigeriassa. Koronasulkuun liittyvät säädökset ovat rajoittaneet lainkuuliaisten kansalaisten elämää, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta laeista piittaamattomiin terroristeihin. World Watch -tutkimusyksikkö arvioi, että koronakriisiä hyväksi käyttäneet jihadistit ovat surmanneet Nigeriassa enemmän kristittyjä miehiä ja poikia kuin ennen pandemiaa. Naiset ja tytöt on hyökkäysten aikana usein siepattu orjiksi.

World Watch -tutkimusyksikkö julkaisi maaliskuussa 2021 yksityiskohtaisen raportin sukupuolittuneesta uskonnollisesta vainosta. Edellä mainittujen yleisten huomioiden lisäksi tutkijat nostavat siinä esiin huolenaiheen, joka on jäänyt piiloon, sekä joitakin hyviä uutisia vuodelta 2020.

Sukupuoleen perustuvaa vainoa tutkineet ovat kiinnittäneet erityistä huomiota yhteen vuoden 2020 aikana yleistyneeseen ilmiöön, nimittäin kristittyihin kohdistuneeseen ihmiskauppaan ja siinä etenkin naisten ja tyttöjen joutumiseen seksikaupan uhreiksi. Tämä ihmisarvon riistävä toiminta on tuomittavaa kaikissa muodoissaan. Siitä tulee kuitenkin vielä monisäikeisempää, kun otetaan huomioon uskonnon osuus ja koronavirukseen liittyvä kasvanut köyhyys. Kun World Watch -yksikkö maaliskuussa 2020 raportoi kristityistä tytöistä, jotka joutuivat ihmiskaupan kautta Kiinaan maan lähialueilta, kuluneen vuoden aikana vastaavia luotettavia raportteja on saatu jokaiselta tutkimusalueelta maailmassa. Tapausten yleisyys sai vahvistuksen Religious Liberty Partnership -järjestön kyselystä, jossa 90 % asiantuntijoista kertoi koronakriisin lisänneen alueensa naisiin kohdistuvaa ihmiskauppaa joko merkittävästi tai kohtalaisesti.

Vuoteen sisältyy kuitenkin myös hyviä uutisia. Brittihallituksen jäsen, lordi Tariq Ahmad puhui marraskuussa tilaisuudessa, jossa julkistettiin uskonnollisten johtajien julkilausuma seksuaalisen väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi konfliktitilanteissa. Hän korosti, miten tärkeää on tunnistaa ja käsitellä vaikeuksia, joita uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset kohtaavat. Hän sanoi Britannian hallituksen olevan tietoinen siitä, että uskonnollisten vähemmistöjen naiset ja tytöt voivat usein kärsiä sekä sukupuolensa että uskonsa takia. ”Sen vuoksi haluamme varmistaa, että ihmisoikeuksiin liittyvä toimintamme ottaa huomioon ihmisoikeuksien moniperusteisuuden”, hän totesi.

Maakohtaisella tasolla Sudanin päätös, jossa sharia-lakia ei käytetä uuden, väliaikaisen perustuslain päälähteenä, saattaa vähentää mahdollisuuksia vainota uskonnollisia vähemmistöjä. Open Doors jatkaa vetoamistaan hallituksiin eri puolilla maailmaa, jotta ne tunnustaisivat uskonnollisen vainon ja sukupuoleen perustuvan epätasa-arvon aiheuttaman kaksinkertaisen haavoittuvuuden. Open Doors esittää, että hallitukset loisivat strategioita vastatakseen tilanteeseen esimerkiksi kohdistamalla apua uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluville naisille. Hallituksilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä uskonnollisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa varmistaakseen, että naiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. Silloin väkivaltaan syyllistyvät eivät enää voi toimia seurauksitta.