Pyydetään siunausta perheen pojalle, joka käy koulua muualla ja jonka on vaikea selvitä opinnoistaan. Herra, johdata hänen tielleen ihmisiä, jotka osaavat tukea häntä.

Ps. 23:6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.