Pyhä Jumala, vahvista myös jatkossa kiinalaisten veljiemme ja sisartemme uskoa. Auta heitä löytämään rauha, usko ja toivo heidän kulkiessaan Kristuksen kanssa.

Fil. 4:1,9 Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät! Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.