Zhejiangissa kirkot on määrätty asettamaan esiin kommunistipuolueen iskulauseita, jotka kehottavat ”rakastamaan kommunistipuoluetta” ja ”rakastamaan maata”. Rukoilemme, että kirkkoon tulijat rakastavat ennen kaikkea Jumalaa ja että heidän sydämensä kiinnittyvät Kristukseen.

Matt. 22:37-38 Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.