Rukoilemme ykseyttä Kiinan kristityille, jotka elävät jatkuvassa digitaalisessa valvonnassa ja tiukkojen rajoitusten alaisina. Rukoilemme, että pastorit ja seurakuntajohtajat pysyvät yhdessä ja uskollisina Jeesuksen seuraamisessa.

1. Piet 4:12,15-16 Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa.