Paikallisviranomaiset ovat jo vuosia painostaneet Jasonia ja hänen perhettään heidän uskonsa vuoksi. Heidät on jo kerran pidätetty, ja kuulustelujen yhteydessä heitä varoitettiin järjestämästä mitään uskonnollista toimintaa. Jumala on kuitenkin näyttänyt heille tien jatkaa. Pidä, Herra, heidät varjeluksessasi.

1. Piet. 1:7 Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.