Rukoillaan, että kansainvälinen yhteisö asettuu tukemaan mielenosoittajia. Yhteistyö eri puolilla maailmaa ja ihmisoikeusjärjestöjen painostuksen lisääntyminen saattavat nopeuttaa epäoikeudenmukaisuuden ja väkivallan loppumista.

Room. 12:16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.