Sahar* on muslimista kristityksi kääntynyt iranilaisnainen. Kiitämme, Isä, siitä, miten evankeliumi on muuttanut häntä. Kiitos myös siitä, että Sahar tuntee nyt kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksytty uudessa identiteetissään Jumalan lapsena.

1. Kor. 15:57 Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!