Kristinuskoa pidetään Iranissa edelleen vieraana uskontona, joka herättää epäluuloa. Kokoontumisia tarkkaillaan ja kotiryhmiä häiritään. Herra, anna Iranin kristityille vapaus palvella sinua turvassa viranomaisten pahansuovalta tarkkailulta. Anna heidän jatkaa kokoontumista ja rohkaista toisiaan. Poista valvonnan aiheuttama pelko.

Kol. 2:6-7 Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.