Muistetaan rukouksessa perheitä, jotka ovat erossa toisistaan, koska toinen vanhemmista tai molemmat ovat vankilassa uskonsa vuoksi. Tuomme, Herra, eteesi erityisesti heidän lapsensa. Ole itse heidän lohtunaan ja tuo vanhemmat takaisin heidän luokseen.

Ps. 149:4 Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.