Kiitämme elokuussa Suomessa vierailleista Sagharista ja Shirinistä ja heidän palvelutyöstään iranilaisten kristittyjen parissa. Pyydämme, Herra, että siunaisit heidän perheitänsä ja antaisit ideoita ja mahdollisuuksia rohkaista iranilaisia kristittyjä.

Jes. 12:4 Sinä päivänä te sanotte: »Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa! Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen.»