Neda* on johtanut salaista kotiseurakuntaa 25 vuotta. Miehensä kuoltua hän päätti jatkaa toimintaa yksin. ”Vaikka meitä on seurakunnassa vain kourallinen, koemme olevamme siunattuja”, hän kertoo. ”Tiedän, että Jumala on kanssamme, ja on ihana nähdä, miten Hän tekee suuria asioita maassamme.” Herramme Jeesus Kristus, siunaa Nedaa ja anna hänelle voimaa jatkaa työtään!

Fil. 1:3-5 Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä.