Suljetaan rukoukseen intialaiset sisaremme ja veljemme filippiläiskirjeen sanoin. Jumala, poista heidän pelkonsa ja huolensa. Anna heidän kokea, että Sinun antamasi lohdutus ja rauha ovat heidän turvanaan näinä pelon ja epävarmuuden aikoina.

Fil. 4:6–7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.