Rukoilemme rohkeutta, voimaa ja suojaa pastoreille ja seurakuntien johtajille, jotka aikovat julistaa evankeliumia, käypä vaaleissa miten tahansa. Rukoilemme, että kristityt voivat vaalien tuloksesta riippumatta palvella Jumalaa vapaasti.

1. Kor. 16:13 Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja.