Daniel on kotoisin Länsi-Intiasta ja toimii siellä Open Doorsin kumppanina. Hän rohkaisee apua tarvitsevia, vie heille tarpeellista tavaraa ja rukoilee heidän kanssaan. Danielin kutsuna on luoda yhteyksiä vainosta eniten kärsiviin, ja hänellä on merkittävä rooli mielialan kohottajana ja toivon ylläpitäjänä. Rakas Vapahtaja, siunaa runsaasti Danielia ja hänen työtään. Johdata hänet rohkaisua tarvitsevien luo.

2. Kor. 1:3-4 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala! Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia.