Rukoillaan niiden puolesta, jotka kiusaavat ja vainoavat Kristuksen ruumista eri puolilla Intiaa. Rukoillaan, että he saisivat pelastussanoman Jeesuksesta – että he saisivat tulla tuntemaan totuuden ja että totuus tekisi heidät vapaiksi.

Hes. 34:21-22 Te olette kyljillänne ja hartioillanne sysineet heikkoja, te olette puskeneet niitä sarvillanne, kunnes olette saaneet ajetuksi ne laumasta. Mutta minä pelastan lampaani, eivätkä ne enää ole teidän armoillanne. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden kesken.